Категории
Води

Регистър на пунктовете за мониторинг на количеството на подземните води

<a href="http://hydro.bg/bg/data/Registur_GW.pdf">Регистър на пунктовете за мониторинг на количеството на подземните води</a>