Водните нива на повечето реки ще се понижават или ще останат без изменения

10 август 2017 | 16:38
През изминалото денонощие водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения. Колебания (от - 18 см до + 19 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския басейн, във водосбора на р. Искър. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са: Дунавски басейн: колебания от - 18 см до + 23 см Черноморски басейн: понижения до - 2 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 3 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 8 см до + 5 см В Западна България в събота след обяд и през нощта срещу неделя ще има краткотрайни интензивни валежи. В нощните часове краткотрайни валежи ще има и на места в Централна България. На места (с най-голяма вероятност в Северозападна България и в Софийско) количествата ще са значителни - около 25-30 л/кв.м, в изолирани райони и повече – до около 50 л/кв.м. В неделя през деня валежи ще има главно в Западна и Централна България. Количества – между 10 и 20 л/кв.м. В следобедните часове в неделя и през нощта срещу понеделник преваляванията ще са в отделни райони на Източна България. Количества – между 1 и 5 л/кв.м. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. От следобедните часове на 12 и на 13 август в резултат на валежи водните нива в реките, разположени на запад от р. Осъм, ще се повишават краткотрайно. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 август ще бъдат  около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни водните нива ще останат без съществени изменения. В ранните часове и през деня на 13 август в резултат на прогнозирани валежи ще има краткотрайно незначително повишение на водните нива на реките във водосборите реките над яз. „Панчарево“ Владайска,  Лесновска, Банкенска, Блато и Батулийска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 11, 12 и 13 август, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 август водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без изменение. През нощта срещу 13 и на 13 август в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива в горното течение на р. Марица, както и във водосборите на старопланинските и рило-родопските й притоци. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Арда, Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. През нощта срещу 13 август в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в реките от целия басей. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ За 11 август 2017 г. НИМХ – БАН обявява оранжев код (втора степен на опасност) за цялата страна заради горещото време. Максималните температури ще бъдат между 34° и 39°. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Сумата от наличните в тях завирени обеми към 9 август 2017 г. е 4173,4 млн. м3 и представлява 64,3 % от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 84,8% от общия им обем
  • напояване – 48,6% от общия им обем
  • енергетика – 72,8% от общия им обем
НИМХ – БАН прогнозира  поройни наводнения през следващите 72 часа, в интервала от 19 часа на 12 август до 1 часа UTC на 13 август (+ 3 часа местно време) в Дунавския басейн – в целите водосбори на реките Нишава, Ерма и Габерска, в горното течение на р. Тимок, р. Тополовец,  в целите водосбори на реките Войнишка, Видбол, Арчар, Скомля, в горно и средно течение на река Лом, в горно течение на реките Цибрица и Огоста (главно във водосборите на реките над яз. „Огоста“) и в притока й р. Шугавица, както и в горното течение на р. Блато. В Западнобеломорския басейн – в горните части от водосбора на  р. Струма.