Възможни са краткотрайни незначителни повишения на водните нива

04 ноември 2016 | 08:19
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  днес от северозапад валежите ще започнат да спират, най- късно над Югоизточна България. Очаквани количества за следващото денонощие между 2 и 7 л/кв.м. В събота на отделни места в източните райони съвсем слабо ще превали. Количества - под 1 л/кв.м. В неделя на отделни места в Западна България е възможно  слабо да превали с количества - под 1-2 л/кв.м.

През последното денонощието в по-голямата част от страната водните нива са останали без съществени изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. В района на хидрометричната станция на р. Марица при Свиленград (Източнобеломорски басейн) се извършват строителни дейности, довеждащи до подприщване на реката в участъка.

Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения при отделни измервателни пунктове във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и  Марица (Източнобеломорски басейн), са отчетени по-съществени денонощни колебания на водните нива.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +19 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -3 см до +1 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -25 см до +12 см; Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -6 см до +7 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН: Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в средните и долните части от водосборите на реките в басейна. От 5 и на 6 ноември  водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: На 4 , 5 и 6 ноември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни ще има краткотрайно, незначително повишение на водните нива в средното и долното течение на основната р. Искър. Водните количества ще  са  под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 4, 5 и 6 ноември  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре се очакват краткотрайни, незначителни повишения на водните нива на реките в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Възможни са незначителни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес в резултат на валежи, се очакват краткотрайни незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките Провадийска и Камчия. На 5 и 6 ноември водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 1-2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес в резултат на валежи, са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива във водосбора на р. Струма и в долното течение на р. Места. На 5 ноември са възможни повишения на речните нива в долните течения на двете реки. На 6 ноември, водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.