Възможни са краткотрайни незначителни повишения в речните нива

14 ноември 2017 | 16:22

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в почти цялата страна са се задържали без съществени изменения. Вследствие на валежи са отчетени незначителни повишения в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн, в горното течение на р. Арда и в долното на р. Места. Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +9 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -10 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +16 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 15 и 17.11 вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на нивата в планинските части от водосборите им. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 15, 16 и 17.11.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 15, 16 и 17.11.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без изменение. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 15, 16, 17 и 18.11.2017 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре  водните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи са възможни краткотрайни колебания на нивата във водосборите на: добруджанските черноморски реки и р. Камчия във вечерните часове на 16.11; южночерноморските реки в сутрешните часове на 17.11. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес речните нива ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. На 15 и 17.11 в резултат на валежи ще има краткотрайни незначителни колебания на нивата във водосборите на: р. Тунджа – долно течение; р. Марица и родопските ѝ притоци; р. Арда. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

  • Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес речните нива в басейна ще се понижават. В резултат на валежи в в периода 15-17.11 се очакват краткотрайни незначителни повишения в средните и долните течения на р. Места и р. Струма, както и във водосборите на пиринските им притоци. По–съществени колебания на нивата са възможни във водосборите на р. Лебница и р. Струмешница (притоци на р. Струма). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 15 ноември 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя.Сумата от наличните в тях завирени обеми към 14.11.2017 г. е 3 770,3 млн. м3 и представлява 58,1% от сумата на общите им обеми.Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 78,0% от общия им обем;
  • напояване – 42,7% от общия им обем;
  • енергетика – 66,6% от общия им обем.