Възможни са краткотрайни повишения на речните нива

26 юли 2017 | 17:17
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в Черноморския и Източнобеломорския басейн са се задържали без съществени изменения през изминалото денонощие. Повишения в резултат на валежи са регистрирани в  Дунавския басейн във водосборите на реките Искър – с до + 62 см, Осъм – с до + 22 см, Янтра – с до + 35 см, Черни Лом – с до + 39 см, Струма при Перник – с до + 35 см в Западнобеломорския басейн. Незначителни повишения (с до + 21 см) вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста и Арда. Почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са с водни количества около праговете за средни води, а в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн около и над праговете за ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са: Дунавски басейн: колебания от - 59 см до + 62 см Черноморски басейн: колебания от - 2 см до + 9 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 12 см до + 11 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 25 см до + 35 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес речните нива ще останат без съществени изменения. В следобедно-вечерните часове днес и през нощта срещу четвъртък в резултат на валежи са възможни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра. Вследствие на интензивни валежи в ранните и сутрешните часове на 27 юли се очакват значителни повишения на водните нива във водосборите на реките Искър, Вит, Осъм, Янтра – в целия водосбор, р. Русенски Лом – в долното течение. Повишения в долните течения на основните реки в резултат на оттичане са възможни до 29 юли. Поради интензивни валежи във вечерните часове днес и в ранните часове на утре са възможни локални поройни наводнения във водосбора на р. Янтра и в долното течение на р. Русенски Лом. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От следобедните часове днес в резултат на валежи ще има покачване на водните нива в горната и средната част на водосбора. По-съществени ще са повишенията утре във водосборите на реките над яз. „Панчарево“,  Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска. На 27 и 28 юли ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Във вечерните часове днес и в сутрешните  утре вследствие на валежи рязко ще се повишат водните нива в горното течение на основната река, както и във водосборите на притоците й – Дряновска и Росица. В обедните часове утре се очаква водните количества на р. Янтра при Габрово и на р. Росица при Севлиево да преминат жълтия праг на внимание. Във вечерните часове утре нивата във водосбора на р. Янтра ще започнат да се понижат, като повишения в резултат на оттичане ще има в долното й течение до 29 юли. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 26-29 юли се очакват повишения във водосбора, като по-съществени ще бъдат на 27 и 28 във водосбора на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите три дни в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на водните нива в горните и средните течения на реките в басейна. По-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на северночерноморски реки (включително добруджанските черноморски реки) и в горните течения на реките Велека и Резовска. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес през деня речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи през нощта срещу 27 и в сутрешните часове утре ще има повишения на водните нива: в горното течение на р. Тунджа – във водосборите на притоците й над яз. „Копринка“, в горното и средното течение на р. Марица (във водосборите на родопските и старопланинските й притоци Стряма, Рахманлийска, Омуровска, Текирска, Чепеларска, Мечка), р. Арда – в горната и средната част от водосбора й във вечерните часове на 27 юли. След 27 речните нива ще се понижават, като в резултат на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки до 29 юли. Поради интензивни валежи през нощта срещу 27 и на 27 (в ранните часове) са възможни локални поройни наводнения във водосборите на реките Тунджа (в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й над яз. „Копринка“ Саплама, Тъжа, Турийска,  Габровница, Лешница,  Гюрля,  р. Марица – в горните течения на родопските и старопланинските й притоци: Стряма, Бяла река,  Свеженска,  Рахманлийска, Омуровска, Новоселска, Широколъшка).
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водното количество на р. Елховска при Рудозем има вероятност да премине жълтия праг на внимание в следобедните часове на 27 юли.
  • Водното количество на р. Черна река при Смолян има вероятност да премине жълтия праг на внимание в следобедно-вечерните часове на 27 юли.
Западнобеломорски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи във вечерните часове днес и в сутрешните утре се очакват краткотрайни повишения във водосборите на реките в басейна. След 27 юли речните нива ще се понижават. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ Прогноза за 27 юли 2017 г. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък НИМХ – БАН обявява втора степен (оранжев код) за краткотрайни, но интензивни валежи и гръмотевични бури в осем области от страната. Ще има условия и за градушки. Очаквани сумарни количества – между 35 и 50 л/кв.м, в планинските райони от областта – и повече. В други седем области е обявена първа степен (жълт код) краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Очаквани сумарни количества – между 15 и 30 л/кв.м, в отделни райони и повече. Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 26 юли 2017 г. е 4338,1 млн. м3 и представлява 66,8% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 86, 6% от общия им обем
  • напояване – 51, 2% от общия им обем
  • енергетика – 75, 3% от общия им обем