Възможни са повишения на речните нива

27 ноември 2017 | 16:28

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения. Повишения в резултат на валежи от дъжд и сняг са регистрирани в Западнобеломорския басейн, във водосбора на р. Струма. Водните количества на всички наблюдавани реки са под праговете за средни и ниски води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

    Дунавски басейн: колебания от -7 см до +10 см;

    Черноморски басейн: колебания от -6 см до +4 см;

     Източнобеломорски басейн: колебания от -8 см до +8 см;

    Западнобеломорски басейн: колебания от -7 см до +21 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре (27 и 28.11) в резултат на валежи от дъжд и сняг са възможни повишения на водните нива във водосборите на р. Искър, р Вит, р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки. Временни понижения на нивата ще има на 29.11., а на 30.11. вследствие на снеготопене и оттичане се очакват нови повишения в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 28, 29 и 30.11.2017 г. около средномногогодишните стойности. Днес речните нива ще бъдат без съществени изменения. На 28, 29 и 30.11 ще има незначително повишение на водните нива в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 28, 29 и 30.11.2017 г. над средномногогодишните стойности. Днес в резултат на валежи от дъжд и сняг речните нива в целия водосбор ще се повишават, като тенденцията ще се запази до 29.11, когато ще започне процес на понижение. На 30.11 и 01.12 повишения вследствие на оттичане ще има в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 28, 29, 30.11. и 01.12.2017 г. около и над средномногогодишните стойности. От следобедните часове днес се очакват повишения на речните нива във водосбора в резултат на валежи от дъжд и сняг: до обедните часове на 28.11. главно в горните му части, а от следобедните часове на 28.11. в средните и долни части от основните реки. На 29.11. речните нива в горните части от водосбора ще започнат временно да се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в средните и долни части на основните реки. От 30.11. след временно понижение на речните нива се очакват нови повишения в резултат на снеготопене и валежи от дъжд: на 30.11. в горните части от водосбора, а от 01.12. в средните и долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре в резултат на валежи от дъжд и сняг ще се повишават речните нива в басейна, като по-съществените ще бъдат във водосборите на р. Батова, р. Провадийска, р. Камчия, р. Айтоска, р. Русокастренска, р. Средецка, р. Факийска и р. Велека. На 29.11. речните нива временно ще се понижават, а на 30.11. вследствие на снеготопене и оттичане отново ще се повишат.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре в резултат на валежи от дъжд и сняг ще има значителни повишения на водните нива в средните и долните течения на р. Тунджа и р. Марица, както и във водосборите на р. Арда и р. Бяла. На 29 и 30.11. речните нива ще се понижават, като вследствие на снеготопене и оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки.

В следобедно-вечерните часове днес са възможни локални поройни наводнения в долните течения на р. Тунджа (във водосборите на притоците й р. Араплийска, р. Воденична, р. Манастирска), на р. Марица (във водосборите на притоците й р. Бакър дере, р. Левченска река, Ченгене дере, р. Каламица), р. Арда – в горното и средното ѝ течение, както и във водосборите на реките Карабашка и Луда река.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водните нива ще бъдат под праговете на предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:

 • Водното количество на р. Черна река при гр. Смолян се очаква да премине жълтия праг на внимание в следобедните часове днес.
 • Според последните симулации водното количество на р. Арда при гр. Рудозем няма да премине жълтия праг на внимание в ранните часове на 28.11.2017 г.
 • Водното количество на р. Елховска река при гр. Рудозем се очаква да премине жълтия праг за внимание във вечерните часове днес.
 • Според последните симулации водното количество на р. Маданска при гр. Мадан няма да премине жълтия праг за внимание в ранните часове на 28.11.2017 г.
 • Според последните симулации водното количество водното количество на р. Ардинска при гр. Ардино няма да премине жълтия праг за внимание в късните часове на 27-ми срещу 28.11.2017 г.
 • Водното количество на р. Върбица при гр. Златоград се очаква да премине жълтия праг на внимание в следобедните часове днес.
 • Водното количество на р. Елбасан дере при гр. Крумовград има вероятност да премине жълтия праг на внимание във вечерните часове днес.

Западнобеломорски басейн: Днес и утре  в резултат на валежи от дъжд и сняг се очакват повишения на водните нива: във водосбора на р. Доспат; в долното течение на р. Места; в долното течение на р. Струма и във водосбора на притока ѝ р. Струмешница. На 29 и 30.11 ще има нови временни повишения в долните течения на реките вследствие на снеготопене и оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 28 ноември 2017 г. НИМХ-БАН обявява предупреждение от втора степен /оранжев код/ за значителни валежи от сняг и образуване на снежна покривка с дебелина до 15-20 см. в областите Враца, Ловеч, Велико Търново и Габрово. В останалата част от страната, с изключение на югозападните и крайните северозападни райони, предупреждението е от първа степен /жълт код/.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

По приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 27.11.2017 г. е 3759,5 млн. м3 и представлява 57,9% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

 • питейно-битово водоснабдяване – 77,7% от общия им обем;
 • напояване – 42,6% от общия им обем;
 • енергетика – 66,3% от общия им обем.