За 17 юни жълт код за валежи в областите : Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас

16 юни 2017 | 16:39

По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)  през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без изменения. В резултат на валежи са регистрирани повишения с до +24 см в горното течение на р. Арда и във водосбора на притока й р. Елховска /Източнобеломорски басейн/.

Вследствие на работа на хидротехнически съоръжения са регистрирани незначителни колебания в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър и Марица.  Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +16 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +24 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес речните нива  ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се повишат. По-съществени ще бъдат на 18 и 19 юни във водосборите на реките Искър,  Вит,  Осъм, Янтра,  Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните  количества на 17, 18 и 19 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. В следобедните и вечерните часове на 17 юни, в следобедните часове на 18 и  19 юни са възможни незначителни повишения на речните нива, главно във водосборите на реките Батулийска, Искрецка, Малък Искър и Златна Панега. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 17, 18 и 19 юни ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре ( водните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 18 и 19 юни са възможни повишения в долното течение на основната река и във водосборите на притоците й реките Лефеджа и  Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 17, 18, 19 и 20 юни  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи в периода 18-21 юни са възможни краткотрайни повишения на речните нива, като по-значителни ще са на 18 юни във водосбора на р. Бели Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в следобедните и вечерни часове на 17, 18 и 19 юни са възможни повишения на реките в целия басейн. По-съществени ще са на 17 юни във водосборите на южночерноморските реки, а на 19 юни в северночерноморските. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес речните нива ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи на 17, 18 и 19 юни ще има краткотрайни повишения на речните нива в целия басейн, като по-съществените ще бъдат на 17 юни в долната част от водосбора на р. Тунджа  - след вливането на притока й р. Мочурица, както и във  водосборите на родопските притоци на р. Марица и на р. Арда  (в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й - реките Бориковска,  Текирска,  Елховска,  Чепинска, Черна река и  Малка Арда).

В резултат на интензивни валежи в следобедните часове на 17 юни  са възможни локални поройни наводнения във водосборите на реките Въча,  Чепеларска и  Арда.

 Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира,че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество на р. Черна река при  Смолян ще премине жълтия праг за внимание във вечерните часове днес и през следобедните и вечерни часове на 17 юни.Водното количество на р. Елховска при  Рудозем ще премине жълтия праг за внимание в следобедните и вечерни часове на 17юни.

Западнобеломорски басейн: Днес нивата на реките ще останат без съществени изменения. В следобедните часове на 17 и срещу 19 юни  в резултат на валежи са възможни повишения на нивата във водосборите на реките Доспат и Места, както и в долното течение на Струма.

В резултат на интензивни валежи в следобедните часове на 17 юни  са възможни локални поройни наводнения във водосборите на реките Доспат и  Места.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

За 17 юни 2017 г. НИМХ-БАН издава предупредителен код първа степен (жълт код) за валежи в областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас. На места там се очакват количества над 15 л/кв.м.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 16.06.2017 г. е 4 622,3 млн. м3 и представлява 71,2% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 88,1% от общия им обем;
  • напояване – 57,5% от общия им обем;
  • енергетика – 78,4% от общия им обем.