За днес и утре БАН предупреждава за валежи и гръмотевични бури

07 юни 2017 | 16:44
За областите Видин, Враца, Монтана, София-град и София област, Перник и Кюстендил днес, за 8 юни за останалите области в страната, е в сила предупреждение от първа степен (жълт код) поради очакваните краткотрайни валежи, които в отделни райони ще са значителни по количество (около и над 20 л/кв.м), и ще са придружени с гръмотевични бури. По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали през изминалото денонощие, като вследствие на интензивни валежи са отчетени  значителни резки повишения в Дунавския басейн, във водосбора на р. Искър (при Роман с + 111 см и в притока й р. Малък Искър при с. Своде с + 83 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни колебания (от -82 см до +62 см) във водосбора на р. Марица (Източнобеломорския басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води. Прогноза за очаквани интензивни валежи в рамките на 48 часа, направена с модела ALADIN, считано от 7 ч. на 7 юни: Дунавски басейн: в горното течение на р. Искър, в долното течение на р. Осъм, във водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом Черноморски басейн: във водосбора на р. Батова – в долните течения на р. Провадийска и р. Камчия Източнобеломорски басейн: в горното течение на р. Тунджа и във водосборите на старопланинските и средногорските й притоци, в средното течение на р. Марица и във водосборите на родопските и старопланинските й приотци, р. Арда – по целия водосбор (във водосборите на притоците й реките  Текирска, Елховска, Чепинска, Черна река,  Давидковска, Върбица и Крумовица) Западнобеломорски басейн: във водосборите на р. Елешница – приток на р. Струма Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН в Дунавския басейн днес и през следващите два дни вследствие на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива в басейна. По-значителни ще бъдат днес повишенията във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър (в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й Искрецка и Малък Искър) и Вит. На 8 юни и през нощта срещу 9 се очакват повишения и в останалите във водосбори на басейна, като във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки е възможно повишенията да бъдат по-съществени. На 10 юни водните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 7, 8 и 9 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. В следобедните часове днес ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките Владайска, Блато и Искрецка. На 8 юни ще има по-значителни краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“ – реките  Владайска, Лесновска, Блато, Батулийска, Малък Искър и Златна Панега. През следващите три дни ще има повишение на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 8, 9 и 10 юни, че водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. 8 и 9 юни в резултат на очаквани интензивни валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в основната река (при Габрово и с. Каранци) и във водосбора на притока й р. Лефеджа. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 8, 9, 19 и 11 юни водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В периода 8-10 юни се очакват повишения във водосбора, като по-значителните ще бъдат в горните и средните му части, в следобедно-вечерните часове утре. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес речните нива ще се останат без съществени изменения. Вследствие на валежи в следобедно-вечерните часове на 8 юни и през нощта срещу 9 краткотрайно ще се повишат водните нива в целия басейн, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Батова, Провадийска, Камчия и южночерноморските реки, разположени на юг от р. Ропотамо. От 9 юни ще започне процес на понижение на водните нива, като в резултат на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: днес и утре ще има повишения на водните нива в басейна. По-значителни ще са в следобедно-вечерните часове на 8 и през нощта срещу 9 юни във водосборите на:
  • р. Тунджа – в горното и средното й течение
  • р. Марица – във водосборите на рило-родопските и старопланинските й притоци
  • р. Арда – възможни са локални поройни наводнения в горното течение на основната река и във водосборите на притоците й Текирска, Елховска, Чепинска и Черна.
От 9 юни ще започне процес на понижение на водните нива в басейна, като в резултат на оттичане ще има повишения в средните и долните течения на реките Тунджа и Марица.
  • Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.
  • Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че
  • Водното количество на р. Черна при Смолян има вероятност да достигне жълтия праг на внимание на 8 срещу 9 юни
  • Водното количество на р. Елховска при Рудозем има вероятност да премине жълтия праг за внимание във вечерните часове на 8 юни
Западнобеломорски басейн: днес и утре в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. На 9 и 10 юни водните нива в басейна ще се понижават, като вследствие на оттичане ще има повишения в долните течения на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/ Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ: Съгласно приложение № 1 към чл. 13 ал. 1, т. 1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53. Сумата от наличните в тях завирени обеми към 7 юни е 4590,6 млн. м3 и представлява 70,7% от сумата на общите им обеми. Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:
  • питейно-битово водоснабдяване – 87,3% от общия им обем
  • напояване – 57,7% от общия им обем
  • енергетика – 77,3% от общия им обем