МЕЖДУНАРОДНИ КАМПАНИИ

 • leading От 16 до 22 септември е Европейската седмица на мобилността 2017 - Европейска седмица на мобилността 2017 ще бъде на тема „Чиста, споделена и интелигентна мобилност“ под мотото „Заедно стигаме по-далеч“. Всяка година Европейска седмица на мобилността се фокусира върху определена тема, свързана с устойчивата мобилност. От местните власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните мерки, инициирани през годината, ... Прочети още
 • img_2539 На 29 юни отбелязваме Деня на река Дунав - „Бъди активен за по-чист Дунав“ е мотото на кампанията по повод 29 юни – Деня на река Дунав. От 2004 г. той се отбелязва на тази дата, когато е подписана в София Конвенцията за опазване на река Дунав. Идеята на ежегодната европейска инициатива е да привлече вниманието към значението и опазването на Дунав и притоците ... Прочети още
 • day Световен ден на околната среда – 5 юни - Всяка година на 5 юни се отбелязва Световния ден на околната среда, който е най-мащабното събитие, посветено на опазване на природата. От отбелязването му , за първи път през 1972 г. до сега, хората са организирали хиляди събития - от почистване на квартала и противодействие срещу престъпленията над дивата природа, до залесяване и възстановяване на ... Прочети още
 • wmbd-slide2017-2 Световният ден за опазване на мигриращите птици се отбелязва на 10 май -   Световният ден за опазване на мигриращите птици е глобална кампания, която от  2006 г. се провежда всяка година. Основната й цел е да повиши осведомеността на хората и да подчертае нуждата от опазване на мигриращите птици и местообитанията им. Кампанията е инструмент за по-широка информираност за заплахите, пред които са изправени мигриращите птици, тяхното ... Прочети още
 • 0422_earth Световният ден на земята се отбелязва на 22 април - Световният Ден на Земята се отбелязва всяка година на 22 април за привличане на вниманието върху опазването на планетата и съхраняването на живота върху нея. За първи път инициативата се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и Канада. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за международен, като България се включва ... Прочети още
 • wp_20161008_002 На 22 март отбелязваме Световния ден на водата - Световният ден на водата се отбелязва всяка година на 22 март за  привличане на вниманието върху значението на водата и необходимостта от опазването й. Инициативата е предложена през 1992 г. на Конференцията за околната среда и развитието (UNCED), проведена в Рио де Жанейро. Денят се отбелязва официално от 1993 г., като всяка година в целия ... Прочети още
 • world-wildlife-day-3-march-elephants-picture Световният ден на дивата природа се отбелязва на 3 март - На 3 март е подписана Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), а Общото събрание на ООН обяви датата за Световен ден на дивата природа на 20 декември 2013 г. Тази година мотото е „Да чуем гласовете на младите“, с което се насърчават младежите по целия свят да се ... Прочети още
 • Европейската седмица на устойчивото развитие ще е от 30 май до 5 юни - В периода 30 май – 5 юни т. г. ще се състои общоевропейската инициатива Европейска седмица на устойчивото развитие (ЕСУР), организирана от Европейската мрежа за устойчиво развитие. ЕСУР е общоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие и прави тези усилия видими върху обща платформа. Основната задача ... Прочети още
 • desktopprint-pdf 2 февруари e Световният ден на влажните зони - Водещата тема на Световния ден на влажните зони през 2017 г. е „Влажните зони за намаляване на риска от природни бедствия“ (Wetlands for Disaster Risk Reduction), определена от Постоянният комитет на конвенцията. Изборът подчертава ролята на влажните зони за намаляване на неблагоприятните последствия от наводнения, засушаване, циклони и значението на влажните зони при защита от ... Прочети още
 • Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2016 г. - Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. През 2016 година „Европейската седмица на мобилността” се фокусира върху темата „Интелигентно и устойчиво придвижване – инвестиция за Европа“, като мотото е „Интелигентно придвижване. Силна икономика“. И тази година Европейската комисия ... Прочети още
 • 29 юни – Ден на река Дунав - Денят на Дунав се чества на 29 юни – датата, на която е подписана Конвенцията за опазване на река Дунав. Мисията на деня е да привлече вниманието към значението и опазването на реката и притоците й. „Бъди активен“ и тази година е мото на 29 юни. Организатор на кампанията на европейско ниво е Международната комисия ... Прочети още
 • Световен ден на околната среда – 5 юни 2016 - Информация за Световния ден на околната среда 2016 Инициативи на регионалните структури на МОСВ Официален сайт на Световния ден на околната среда: http://wed2016.com/
 • Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май 2016 г. - Meждународен ден на биологичното разнообразие Писмо-нотификация на Изпълнителния секретар на Конвенцията за биологично разнообразие Сайт на конвенцията : http://www.cbd.in
 • Ден на Земята – 22 април 2016г. - Информация за Деня на Земята - 22 април 2016г. Инициативи на регионалните структури за отбелязване на Деня на Земята
 • Европейска седмица на устойчивото развитие - В периода 30 май-5 юни 2016 г. ще се проведе общоевропейската инициатива Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР), организирана от Европейската мрежа за устойчиво развитие. ЕСУР има за цел да повиши информираността за Програмата 2030 в Европа и призовава местните заинтересовани страни да се ангажират активно с устойчивото развитие  Инициативата насърчава и подпомага дейности, проекти и събития, ... Прочети още
 • Световен ден на водата – 22 март 2016 г. - Информация за Световния ден на водата 2016 г. Инициативи на МОСВ, посветени на Световния ден на водата Официален сайт на Деня на водата http://www.worldwaterday.org
 • Световен ден на влажните зони – 2 февруари 2016 - Влажните зони са от съществено значение за човешкото здраве и благоденствие. Предоставят различни услуги, прясна вода, източник са на прехрана, поддържат биологичното разнообразие, защитават срещу наводненията. Като едни от основните източници на заетост в световен мащаб, те са и фактор за устойчив поминък  като осигуряват работни места в различни сфери, например: Отглеждането и преработването на ориз ... Прочети още
 • Европейската седмица за намаляване на отпадъците – 2015 - От 21 до 29 ноември се провежда седмото издание на Европейската седмица за намаляване на отпадъците под мотото  „Дематериализация – да правим повече с по-малко“. Инициативата стартира по проект на Програма LIFE+ , но в последствие придобива популярност и вече се рализира в  над 23 европейски страни и в две  латиноамерикански. Кампанията има за цел ... Прочети още
 • Европейска седмица на мобилността 16 – 22 септември 2015 - Избери. Промени. Комбинирай.  Европейската седмица на мобилността (ЕСМ) се провежда ежегодно в периода 16-22 септември с цел насърчаване на европейските общини да въведат и подпомогнат устойчивия транспорт. През тази година „Европейската седмица на мобилността” и „Do The Right Mix – Придвижвай се разумно” обединяват усилия, за да засилят съдействието за развитие на устойчива градска мобилност! ... Прочети още
 • Ден на река Дунав – 29 юни 2015 - Информация за Деня на река Дунав Официален сайт Програма за отбелязване на Деня на река Дунав
 • Световен ден на околната среда – 5 юни 2015 - Информация за Световния ден на околната среда 2015 Официален сайт на Програмата на ООН за околна среда Инициативи на регионалните структури на МОСВ
 • Международен ден на биологичното разнообразие – 22 май 2015 г. - Международен ден на биологичното разнообразие - 22 май 2015 г. Официален сайт на Конвенцията за биологично разнообразие
 • Ден на Земята – 22 април 2015г. - Информация за Деня на Земята - 22 април 2015г. Официален сайт за Деня на Земята - http://www.earthday.org/201 Инициативи на регионалните структури за отбелязване на Деня на Земята Отбелязване на Деня на Земята
 • Световен ден на мигриращите птици 9-10 май 2015 г. - Информация за Световния ден Флаер на английски език Флаер на български език
 • Световен ден на водата – 22 март 2015 - Информация за Световния ден на водата 2015 г. Официален сайт на Световния ден на водата - http://www.unwater.org/worldwaterday
 • Европейска седмица на устойчивото развитие – 30 май – 5 юни 2015 г. - Европейската седмица на устойчивото развитие (ЕСУР) е oбщоевропейска инициатива за насърчаване и представяне на дейности, проекти и събития за популяризиране на устойчивото развитие, която се провежда от 30 май до 5  юни 2015 г. Флайер на български език Флайер на английски език Линк към уебсайта на инициативата
 • Световен ден на влажните зони – 2 февруари 2015 г. - Обща информация Младежки фотоконкурс за влажните зони Вашата снимка за фотоконкурса може да публикувате тук: http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest Информационен постер Брошура "Влажните зони и нашето бъдеще" /на английски език/ Сайт на Световния ден на влажните зони - 2015 г. Сайт на Рамсарската конвенция
 • iys_logos_en Международна година на почвите - Официален сайт на Организацията за прехрана и земеделие към ООН