Категории
Министерство

протокол

 

 

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Уведомяваме Ви, че теста за допуснатите кандидати за длъжността старши експерт в сектор "Координация и комуникация", отдел "Координация комуникация и техническа помощ", ГД"ОПОС" ще се проведе на 23.01...

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Уведомяваме Ви, че теста за допуснатите кандидати за длъжностите: главен експерт в отдел "Последващ контрол", ГД"ОПОС" и държавен експерт в отдел "Последващ контрол", ГД"ОПОС" ще се проведе на 22.01.2...

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Уведомяваме Ви, че теста за допуснатите кандидати за длъжността младши експерт, сектор "Биоразнообразие, въздух и техническа помощ", отдел "Мониторинг", ГД"ОПОС" ще се проведе на 23.01.2018 г. от 10.0...

 • СЪОБЩЕНИЕ

  Интервюто за младши експерт в отдел "Канцелария", дирекция "Информационно обслужване и канцелария" ще се проведе на 16.01.2018 г. от 10.00 часа в Министерство на околната среда и водите, бул."Мария Лу...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността: младши експерт – 2бр.в административно звено: дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ І. В...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността: младши експерт в отдел „Mеждународни механизми за търговия с емисии“ – 1бр.в административно звено: дирекция „Политика по...

 • ПРОТОКОЛ

  за допуснатите и недопуснатите кандидатиза длъжността: младши експерт в отдел „Прилагане на европейска политика по изменение на климата“ – 1бр.в административно звено: дирекция &bdqu...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тестза длъжностите: младши експерт в отдел „Канцелария“ – 2 бр.в административно звено: дирекция „Информационно обслужване и канцелария“ І. Рез...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тест за длъжността: началник сектор „Транспортно обслужване и материално-техническо осигуряване“ в административно звено: отдел „Стопанска дейност“,...

 • Министерство на околната среда и водите обявява конкурс

  за избор на експертни служители в Главна дирекция „Оперативна програма Околна среда” при следните условия: I. Длъжности: • „държавен експерт“ за отдел „П...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тест за длъжността: директор на дирекция в административно звено: дирекция „Управление на водите“     І. Резултати от проведен тест на 20.11.2017 г...

 • ПРОТОКОЛ

  с резултатите от проведен тест за длъжността: директор на дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“ в административно звено: дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси&ldqu...