Категории
Профил на купувача

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане по рамково споразумение № СПОР-48 от 30.12.2016 г.

Номер: 202
актуална от: 05 януари 2017 | 16:29
актуална до: 31 януари 2020 | 18:29

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет „Доставка на автомобилно гориво чрез карти за безналично плащане“ по рамково споразумение № СПОР-48 от 30.12.2016 г.