МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 226
заглавие

Проектиране и изграждане на разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация и подмяна на морално остарели пожароизвестителни устройства в сградата на МОСВ на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: "Проектиране и изграждане на разширение на съществуваща пожароизвестителна инсталация и подмяна на морално остарели пожароизвестителни устройства в сградата на Министерство на околната среда и водите на бул. Княгиня Мария Луиза 22, София"

актуална от 04.08.2017
актуална до 04.08.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите