Изберете език
Loading

Оперативна програма
"ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013г."

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

BG02 Интегрирано управление на морските и вътрешни води BG03 Биологично разнообразие и екосистеми

Програма LIFE

Изпълнителна агенция
по околна среда

Изпълнителна агенция<br />по околна  среда

ПУДООС

ПУДООС

Водещи новини

Министър Василева разгледа и изложбата на форума
13 Октомври 2016 | 14:35 България е една от първите две държави с картиране на екосистемните услуги „България е една от първите две европейски държави, които извършват картиране на екосистемните услуги. Дейностите се изпълняват по проекти, осъществявани със средства по Финансовия механизъм на Европейското икономическо повече ...
Министър Василева на форума
11 Октомври 2016 | 14:20 МОСВ ще предоставя безвъзмездно финансиране до 50 процента на общински проекти за минерални води Пилотна програма на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) предвижда безвъзмездно финансиране с до 50 процента на общински проекти, свързани с експлоатацията на находищата на минерални води. повече ...
Министрите Василева и Багиров
10 Октомври 2016 | 18:58 Министър Василева се срещна с колегата си от Азербайджан Хюсеин Багиров Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева се срещна с министъра на околната среда и природните ресурси на Р Азербайджан Хюсеин Багиров. Делегацията е у нас по повече ...
ПСОВ - Шумен, 8 октомври 2016 г.
08 Октомври 2016 | 13:12 Премиерът и министър Василева откриха модернизираната пречиствателна станция на Шумен Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха днес втората фаза на интегрирания воден цикъл на Шумен. С доизграждането на ПСОВ – Шумен повече ...
Пресконференция на директора на РИОСВ-Русе Лилия Атанасова и заместник-министъра на околната среда и водите Красимир Живков
12 Септември 2016 | 15:34 Максимален размер имуществена санкция и принудителна административна мярка ще приложи РИОСВ-Русе спрямо „Монтюпе“ ЕООД Имуществена санкция в размер на 500 000 лева и принудителна административна мярка ще бъдат приложени спрямо дружеството „Монтюпе“ ЕООД в Русе за констатирани нарушения на условията в комплексното разрешително повече ...
minisret Vasileva
13 Декември 2015 | 16:35 В Париж беше прието Глобално споразумение за климата Глобално споразумение за ограничаване на измененията на климата беше прието в Париж на 21-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата. Споразумението предвижда задържане на повече ...
24 Октомври 2016 | 15:44 Министър Василева ще участва във форум „Науката среща регионите“ Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще участва на 25 октомври (вторник) във форум „Науката среща регионите“. Конференцията ще започне в 9.15 ч., в сградата на Столичната община повече ...
24 Октомври 2016 | 12:39 Министър Василева ще представи национална програма за подпомагане на общините за управление на находищата на минерални води Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи на пресконференция националната програма на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) за подпомагане на общините за ефективно повече ...
24 Октомври 2016 | 10:35 МОСВ облекчава общините и бизнеса с нова наредба за строителните отпадъци Нова наредба за управлението на строителните отпадъци и за влагането на рециклирани строителни материали е публикувана на сайта на МОСВ за обществено обсъждане.  Тя разширява диапазона на обектите, за които повече ...

Актуално

13 Октомври 2016 | 18:06 Министър Василева: По Оперативна програма „Околна среда“ ще има пари и за ремонт на общински язовири Общините ще могат да кандидатстват за средства по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за подобряване на техническото състояние на язовирите, които стопанисват. Това съобщи министърът на околната повече ...
07 Септември 2016 | 13:16 МОСВ обяви обществена поръчка за рекламно-информационни и печатни материали Министерството на околната среда и водите обяви обществена поръчка за изработка и доставка на рекламно-информационни и печатни материали. Повечето изделия ще бъдат изработени от еко материали. Срокът на повече ...
21 Юли 2016 | 17:26 България ще се присъедини към Конвенцията Минамата Министър Ивелина Василева представи законопроекта за ратифициране на Конвенцията Минамата за живака пред Комисията по околната среда и водите. Конвенцията цели да защити човешкото здраве и околната среда повече ...
20 Юли 2016 | 10:13 Бензиностанциите трябва да бъдат оборудвани със система за улавяне на бензиновите пари до края на годината Всички бензиностанции трябва да бъдат оборудвани със система, за улавяне на бензиновите пари (УБП) до 31 декември 2016 г. Тя съответства на  Етап II на (УПБ) и представлява повече ...
Министър Василева на заседанието на комисията
19 Май 2016 | 18:13 Министър Ивелина Василева представи предложените промени в Закона за управление на отпадъци Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представи промените в Закона за управление на отпадъците (ЗУО) пред ресорната парламентарна комисия. Вносител на законопроекта е Министерски съвет. повече ...
Първата среща на министрите по околна среда в рамките на Източното партньорство
18 Октомври 2016 | 16:30 Страните от Източното партньорство декларират готовност за съвместни усилия по опазването на околната среда Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова участва в първата среща на министрите по околна среда в рамките на Източното партньорство, която се проведе в Люксембург. Страните повече ...
Сградата на ОПОС
18 Октомври 2016 | 15:40 Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ е с нов адрес Управляващият орган на Оперативна програма „Околна среда“ е с нов адрес  -  гр. София, ул. “Уилям Гладстон“ 67. Телефоните на експертите от програмата остават същите: http://ope.moew.government.bg/bg/pages/contacts/17#1 За връзка може да се повече ...
www.metecosmap-sofia.org
09 Октомври 2016 | 10:31 В партньорство МОСВ подготвя научна конференция „Картиране и оценка на екосистемните услуги – Науката в действие“ Международна научна конференция „Картиране и оценка на екосистемите и техните услуги – науката в действие“ ще се състои на 6 и 7 февруари 2017 г. в София. Форумът повече ...

Често задавани въпроси

18 Август 2016 | 16:43 Съвети за оказване на помощ на бедстващи живи китоподобни В Черно море се срещат видовете обикновен делфин, афала и муткур (морска свиня).  При оказване на помощ на бедстващ екземпляр няма разлика за кой от трите вида се извършват повече ...
29 Юни 2015 | 13:01 Екзотичните и диви домашни любимци подлежат на задължителна регистрация Ако искате да имате екзотични или диви домашни любимци е важно да знаете, че българското законодателство изисква задължителното им регистриране. Причината е, че по този начин се осигурява повече ...
Обществен съвет към МОСВ

25 ГОДИНИ МОСВ

ЧЕРВЕНА КНИГА НА РБ 2015

Зелен телефон

На телефон (02) 9888205 (от 9.00 до 17.30 часа всеки работен ден) и на телефон 0887 088 440 (в извън работно време) очакваме сигнали за екологично замърсяване.

Предприети действия

МОСВ в социалните мрежи

Следвайте ни в Twitter Абонирайте се за канала на МОСВ в YouTube Посетете страницата на МОСВ в Facebook

Национални кампании

Национална образователно-информационна кампания „Яко е да си еко“ Планове за управление на речните басейни 2016 - 2022 г. Всяка капка си струва Зелена България «ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ!»
повече ...

Международни кампании

Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2016 г. 29 юни – Ден на река Дунав Световен ден на околната среда - 5 юни 2016 Международен ден на биологичното разнообразие - 22 май 2016 г. Ден на Земята - 22 април 2016г. Европейска седмица на устойчивото развитие Световен ден на водата – 22 март 2016 г. Световен ден на влажните зони - 2 февруари 2016 Европейската седмица за намаляване на отпадъците - 2015 Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2015 Ден на река Дунав - 29 юни 2015 Световен ден на околната среда - 5 юни 2015 Международен ден на биологичното разнообразие - 22 май 2015 г. Ден на Земята - 22 април 2015г. Световен ден на мигриращите птици 9-10 май 2015 г. Световен ден на водата - 22 март 2015 Европейска седмица на устойчивото развитие - 30 май – 5 юни 2015 г. Световен ден на влажните зони - 2 февруари 2015 г. Международна година на почвите Международен ден на Черно море – 31 октомври 2014 година Do the right mix: Придвижвай се разумно - Кампания на ЕК за устойчива градска мобилност Европейска седмица на мобилността 16 - 22 септември 2014 г. 29 юни 2014 - Ден на река Дунав Световен ден на околната среда - 5 юни 2014 Международен ден на биологичното разнообразие - 22 май 2014 Европейска инициатива „Да почистим Европа“ - 10 май 2014 г. Ден на Земята - 22 април 2014 г. Световен ден на водата - 22 март 2014 Generation Awake   Будно поколение Световен ден на влажните зони - 2 февруари 2014 г. Европейска седмица за намаляване на отпадъците  16 - 24 ноември 2013 г. 22 май 2013 - Международен ден на биологичното разнообразие Международно десетилетие „ВОДА ЗА ЖИВОТ“ 2005-2015 г. Комуникационна кампания за намаляване на въглеродния отпечатък Десетилетие на ООН за опазване на биологичното разнообразие 2011-2020
повече ...

За децата

За децата