Важно съобщение свързано с функционирането на административните услуги в МОСВ

16 март 2020 | 13:07

Във връзка с извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., Министерството на околната среда и водите призовава гражданите да използват следните канали за подаване на заявления за извършване на административни услуги:

- портал за електронни услуги https://portal.moew.government.bg/ (само за услугите, които са посочени на портала);

- електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg

- чрез лицензиран пощенски оператор.

 

Предложенията и сигналите да бъдат подавани:

  • електронна поща: edno_gishe@moew.government.bg
  • чрез лицензиран пощенски оператор;
  • изпращане на електронни изявления чрез Система за сигурно електронно връчване.

 

Министерството на околната среда и водите ще продължи да приема документи в Центъра за административно обслужване (София, бул. „Кн. Мария Луиза №22), които се подават лично, чрез упълномощен представител или устно заявяване.