Категории
Отпадъци

Актуални съобщения

Известие на Европейската Комисия във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз в областта на управление на отпадъците:

NOTICE TO STAKEHOLDERS WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM AND EU WASTE LAW

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ ОТТЕГЛЯНЕ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕС В ОБЛАСТТА НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация може да бъде намерена тук:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en#envgrow