Категории
Превантивна дейност

Актуални съобщения

Обществена консултация във връзка с пресечната точка между законовите разпоредби относно химикалите, продуктите и отпадъците

Консултацията се основава на анализа на пресечната точка, извършен от Комисията в съобщението, публикувано на 16 януари 2018 г. Тя има за цел да се проучат мненията на заинтересованите страни относно различните варианти и повдигнатите въпроси във връзка с четирите основни проблема, описани в съобщението, с оглед на разработването на бъдещи законодателни и незаконодателни инициативи в тази област.