Категории
Превантивна дейност

Биоциди

Регламент (ЕС) 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоцидни продукти. Новият регламент се прилага от 1 септември 2013 г.

Допълнителна информация по темата, както и публичен регистър на разрешените биоциди се публикува на интернет страницата на Министерство на здравеопазването /МЗ/, което е компетентният орган по законодателството за биоциди.

Европейската Комисия представи научни критерии за дефиниране на ендокринни дизраптори в съответствие с регламентите за пестициди и биоциди.

Повече информация във връзка с биоцидите е публикувана и на страницата на Европейската агенция по химикали (ECHA).