Категории
Превантивна дейност

Често задавани въпроси

Най-често задавани въпроси за прилагането на Регламент REACH и техните отговори, публикувани на страницата на ECHA.

Най-често задавани въпроси за прилагането на Регламент REACH (преведен вариант на български).

Обмен на данни и Потребители надолу по веригата

Козметика

План за действие на Общността за приоритетни вещества и оценката им

Въпроси и отговори за REACH-IT

Въпроси и отговори относно въведените ограничения в Приложение ХVІІ на REACH (на български език, в процес на актуализация)

Въпроси и отговори относно въведените ограничения в Приложение ХVІІ на REACH (най-актуалните към момента, публикувани на интернет страницата на ЕСНА - само на англ. език).

ЕСНА, в сътрудничество с Комисията, е изготвила 8 нови или изменени "Въпроси и отговори" по отношение на вписвания 16-17, 18а, 23, 40, 43, 46, 51-52 от Приложение ХVІІ на REACH. Въпросите и отговорите имат за цел да информират заинтересованите лица и да подпомогнат контролните органи да прилагат тези специфични ограничителни разпоредби.

Въпроси и отговори относно споровете при обмена на данни за целите на регистрацията по REACH