Категории
Превантивна дейност

Ръководства/ Често задавани въпроси

Практическо ръководство за разясняване на конкретните задължения по Директива 2011/65/ЕО за ограничението за използването на определени опасни вещества в EEO - (RoHS 2), юли 2011 г. (Ръководство на ORGALIME, разработено със съдействието на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и Българската Асоциация на Електротехниката и Електрониката).

 

"Често задавани въпроси за RoHS 2" (на английски език) - документ на Европейската Комисия.

"Често задавани въпроси за RoHS 2" (на български език) - превод на документа на Европейската Комисия.

 

Въпроси по отношение на прилагането на RoHS 2 Директивата могат да бъдат адресирани до:

  • Министерство на околната среда и водите на следния адрес; и/или
  • Европейската Комисия на следния е-мейл.

Интернет страница на Европейската Комисия по отношение на RoHS 2 Директивата.