Категории
Превантивна дейност

Образци на заявления - ОВОС

  • Образец на писмо от общини/райони/кметства относно резултати от осигурен обществен достъп до информацията по Пр. № 2  към чл. 6 от  Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС