Категории
Превантивна дейност

Заповеди

Заповед № РД-185/09.03.2021 г. на министъра на околната среда и водите за оправмощаване на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите, директорите на басейновите дирекции и директорите на националните паркове за осъществяване на контрол