Категории
Превантивна дейност

Заповеди

Заповед № РД-354/04.05.2020г. на Министъра на околната среда и водите за оправмощаване на директорите на регионалните инспекции по околната среда и водите, директорите на басейновите дирекции и директорите на националните паркове за осъществяване на контрол