Категории
Превантивна дейност

Актуално

Институтът за управление към Училището за проучвания "Св. Анна", гр. Пиза, Италия провежда проучване, насочено към идентифициране на възможностите за увеличаване прилагането на  EMAS, като се съсредоточи върху най-обещаващите възможности за регистрираните по EMAS организации.

Въпросникът е предназначен за регистрирани по EMAS организации и ще бъде достъпен онлайн до 30 юни 2020 г. Преведен е на английски, френски, немски, гръцки, италиански, полски, португалски, румънски и испански език. Попълването му отнема около 10-15 минути.

Можете да получите въпросника през следния линк:  https://forms.gle/rtmMgWDrgev1z9B87