Категории
Превантивна дейност

Актуално

От 2005 г. Европейската комисия награждава регистрирани по EMAS организации, отличили се в конкретен екологичен аспект като ресурсна ефективност или управление на отпадъците. През 2012 г. Европейската комисия преразгледа формата за наградите EMAS и избра  по-общата тема „Ефективна екоиновация за подобряване на екологичните резултати“.  От 2015 г. наградите се провеждат на всеки две години, като се редуват с Европейските бизнес награди за околна среда (EBAE).
Тази година ще бъдат наградени регистрирани по EMAS организации, които са се превърнали в движеща сила в промяната към по-екологично бъдеще.