Категории
Превантивна дейност

Обявления по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за ОВОС във връзка с чл. 94, ал. 1 т. 9 от ЗООС

На основание чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Министерство на околната среда и водите осигурява обществен достъп до заявление за издаване на комплексно разрешително във връзка с процедура по чл. 94, ал. 1, т. 9 от Закона за опазване на околната среда за период от 30 дни.