Категории
Превантивна дейност

Живак

Актуално

Ръководство за управление на замърсени терени - на английски език

Постановление № 16 от 30 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерския съвет от 2011 г.

Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2287 на Комисията за определяне на формулярите, които трябва да се използват във връзка с вноса на живак и на някои смеси на живака съгласно Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета относно живака

Формуляр за предоставяне или отказ на писменото съгласие, посочено в член 4, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852, във връзка с вноса на живак или смесите на живака, изброени в приложение I към същия Регламент

Формуляр за попълване от държави, които не са страни по Конвенция Минамата относно живака и възнамеряват да изнасят живак (в чиста форма или в смеси) в държава членка, с цел удостоверяване на източника на живак

 

На 18 май 2017 г. в Договорната секция на Правната служба на ООН, се състоя тържествена церемония по време на която г-н Георги Панайотов, постоянен представител на РБ към ООН в Ню Йорк, връчи документа за ратификация от страна на Република България на Конвенция Минамата относно живака, подписана в Кумамото, Япония, на 10 октомври 2013 г. Ратификационните документи бяха приети от проф. Сантяго Вилалпандо, директор на  Договорната секция на Правната служба на ООН.

Връчването на ратификационните документи от страна на Република България, бе в рамките на съвместна проява организирана от ЕС и малтийското председателство на ЕС на която  бяха връчени ратификационните документи от страна на Република България, Дания, ЕС, Малта, Нидерландия, Румъния, Швеция и Унгария.

С връчването на 18 май 2017 г. ратификационните документи от страна на Република  България и на останалите участващи държави и ЕС в качеството на регионална икономическа  организация се изпълнява условието за ратифициране от минимум петдесет страни на Конвенция Минамата относно живака, подписана в Кумамото, Япония, на 10 октомври 2013 г. С представянето на ратификационните документи на 18 май 2017 г. от ЕС и посочените държави членки на ЕС, броя на страните ратифицирали Конвенцията става общо петдесет и две. При това положение Конвенция Минамата относно живака ще влезе в сила на 16 август 2017 г. т.е. след изтичането на деветдесет дни от връчването на петдесетия по ред ратификационен документ съгласно разпоредбата на чл.31 на Конвенцията.

Първото заседание на Конференцията на страните по Конвенция Минамата за живака ще се проведе от 24 до 29 септември 2017 г. в Женева, Швейцария, като сегментът на високо ниво планиран за 28 и 29 септември ще отбележи  ангажимента на международната общност към Конвенция Минамата.

Инструмент за ратификация

Министерският съвет прие Решение № 589 от 18 юли 2016 г., с което се предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 8 от Конституцията на Република България да ратифицира със закон Конвенция Минамата относно живака.

Република България е подписала Конвенция Минамата относно живака на 10 октомври 2013 г. по време на Дипломатическа конференция на Пълномощните министри, проведена в гр. Кумамото Япония.