Категории
Превантивна дейност

База данни

ePIC - База данни на Европейската агенция по химикали (ECHA) за подаване и съхраняване на уведомленията и разрешенията за износ на опасните химикали от Приложение I  към Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали.