Категории
Превантивна дейност

Обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

На основание чл. 6, ал.9, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, МОСВ осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения за период  от 14 дни.