Категории
Превантивна дейност

Заповеди

Заповед № РД-618/15.09.2009г. на Министъра на околната среда и водите, във връзка с даване на указания за начина на оформяне на документите по издавене, неиздаване, изменение, актуализиране и поправяне на допусната очевидна фактическа (техническа) грешка на комплексните разрешителни