Категории
Превантивна дейност

Информация за EMAS

Ако търсите съвети как да направите хотела или ресторанта си по-екологичен, на следният уебсайт ще на намерите информация как да пестите ресурси и да привличате повече клиенти. Всички големи промени започват с малки стъпки. Направете първата първата си зелена стъпка с http://ec.europa.eu/environment/emas/takeagreenstep/

 

Ръководство за потребителя, посочващо необходимите стъпки за участие в EMAS съгласно Регламент (ЕО) № 1221/2009 (2017 г.)

Moving towards a circular economy with EMAS

Проучване "Costs and benefits of EMAS" (2009)

Брошура EMAS (български език)

EMAS Energy Efficiency Toolkit for Small and Medium sized Enterprises