Категории
Превантивна дейност

Процедури

 • Регистрация

  РЕГИСТРАЦИЯ Регистрацията е процедура, при която от производители/вносители/доставчици се изисква да събират или генерират определен набор от данни за свойствата на произвежданите/внасяните от тях ...

 • Разрешаване на вещества съгласно REACH

  РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА СЪГЛАСНО REACH В съответствие с изискванията на Регламента REACH, опасните вещества (предизвикващи особен...

 • Ограничаване

  ОГРАНИЧАВАНЕ REACH предвижда процедура по ограничаване, която да регулира производството, пускането на пазара и употребата на вещества, които представляват неприемлив риск за човешкото ...

 • Оценка

  ОЦЕНКА Оценка на съответствието: Проверка за качеството/точността на информацията, подадена от индустрията. Оценка на досиетата: Проверка за това дали е предложен подходящ план за изследвания на в...

 • Информация по веригата на доставки

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ Съобщаването на информация нагоре и надолу по веригата на доставки е съществено изискване в концепцията на REACH. Потребителите трябва да бъдат информирани от произ...

 • IT инструменти

   НОВО На 16 май 2024 г. ще се проведе уебинар, посветен на въвеждането на версия 8 на IUCLID 6, която ще бъде пусната на 29 април 2024 г. Събитието ще даде цялостно разбиране на промените въ...