Категории
Превантивна дейност

Процедури

 • Регистрация

  РЕГИСТРАЦИЯ Регистрацията е процедура, при която от производители/вносители/доставчици се изисква да събират или генерират определен набор от данни за свойствата на произвежданите/внасяните от тях ...

 • Разрешаване на вещества съгласно REACH

  РАЗРЕШАВАНЕ НА ВЕЩЕСТВА СЪГЛАСНО REACH В съответствие с изискванията на Регламента REACH, опасните вещества (предизвикващи особен...

 • Ограничаване

  ОГРАНИЧАВАНЕ REACH предвижда процедура по ограничаване, която да регулира производството, пускането на пазара и употребата на вещества, които представляват неприемлив риск за човешкото ...

 • Оценка

  ОЦЕНКА Електронните технически досета, подадени в Европейската агенция по химикали ще бъдат оценявани за: Съответствие: Проверка за качеството/точността на информацията, подадена от индустрията. ...

 • Информация по веригата на доставки

  ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ Съобщаването на информация нагоре и надолу по веригата на доставки е съществено изискване в концепцията на REACH. Потребителите трябва да бъдат информирани от произ...