Категории
Превантивна дейност

Детергенти

Актуално

Регламент (ЕС) 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потребителските перилни детергенти и потребителските детергенти за автоматични съдомиялни машини

 • Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите

  Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите определя правилата, които имат за цел да осигурят свободното движение в рамките на вътрешния пазар на де...

 • Изменения на Регламент (ЕО) 648/2004

  Регламент (ЕС) 259/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в потр...

 • Ръководства/Въпроси и отговори

  База-данни за съставки на детергенти: Част А Част Б Ръководство за прилагане на Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите Информационни материали: Има ли безвредни за околната среда пер...

 • Указания

  Указания за провеждане на контролната дейност по прилагане на Регламент (ЕО) № 648/2004 относно детергентите Указания: Подпомагане на администрацията за практическото прилагане на Регламент (ЕО) 64...