Категории
Превантивна дейност

Регламент (ЕО) 648/2004 относно детергентите

Регламент 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. относно детергентите определя правилата, които имат за цел да осигурят свободното движение в рамките на вътрешния пазар на детергенти и на повърхностноактивни вещества, предназначени да влязат в състава на детергенти, като същевременно осигурява висока степен на защита на околната среда и на здравето на човека.

За тази цел регламентът хармонизира следните правила относно пускането на пазара на детергенти и на повърхностноактивни вещества, предназначени да влязат в състава на детергенти:

  • биоразградимост на повърхностноактивните вещества,
  • ограничения или забрани, които се прилагат спрямо използването на повърхностноактивните вещества по причини, свързани с биоразградимостта,
  • допълнително етикетиране на детергентите, включително и за ароматите, които могат да предизвикат алергия; и
  • информация, която производителите трябва да предоставят на разположение на компетентните власти и медицинския персонал на държавите-членки.

За изменящо законодателство и други приложими актове, моля, вижте тук