Категории
Превантивна дейност

Текущи процедури

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-2/02.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), информация за откриване на процедура за регистрация на организациите се публикува в срок 30 дни на интернет страницата на МОСВ.

 

 

 

Архив