Категории
Превантивна дейност

Текущи процедури

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-2/02.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), информация за откриване на процедура за регистрация на организациите се публикува в срок 30 дни на интернет страницата на МОСВ.

 

На 25.06.2021 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на „ЕС ЕР ТЕХНОЛОДЖИС (ЕС ЕР ТЕ)” ООД.

 

На 17.02.2021 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на „АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ” ЕАД.

 

На 19.01.2021 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на „ЕКОТРАНСФАКТОР” ООД.

 

Архив