Категории
Превантивна дейност

Текущи процедури

Съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № Н-2/02.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS), информация за откриване на процедура за регистрация на организациите се публикува в срок 30 дни на интернет страницата на МОСВ.

 

Нa 06.11.2020 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на "Ви Ви Ен Проджект" ЕООД.

 

 

Нa 02.12.2019 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД, гр. Стара Загора.

 

Нa 05.11.2019 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на "СОФИЙСКА ВОДА" АД.

 

На 17.07.2019 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на „АСТОН СЕРВИЗ” ООД.

 

На 08.03.2019 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на „БАЛКАНРЕМОНТ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД.

 

Нa 26.02.2019 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на "СОФИЙСКА ВОДА" АД.

 

Нa 29.01.2019 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на "БАКС 99" АД.

 

Нa 22.01.2019 г. е открита процедура за регистрация по EMAS на "КОМУНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД.

 

Архив