Полезни връзки

Страница на Европейската комисия: http://ec.europa.eu/environment/noise/index_en.htm


Noise Observation and Information Service for Europe (NOISE): http://noise.eionet.europa.eu/index.html


NoiseWatch е интегрирана система за оценка на шума в околната среда на 3 нива и включва:
1. Моделирана оценка на автомобилния, железопътния, авиационния и промишлен шум на градско ниво;
2. Измерени данни от станциите в избрани градове;
3. Оценки предоставени чрез мобилно устройство или субективни оценки.
От декември 2011 г. досега, почти 185 000 оценки са доставени на базата данни и
могат да бъдат разгледани на: http://discomap.eea.europa.eu/map/NoiseWatch/