Категории
Въздух

Европейски индекс за качество на атмосферния въздух

          Европейски индекс за качество на въздуха - https://airindex.eea.europa.eu/Map/AQI/Viewer/

  • Европейският индекс за качество на въздуха е разработен от Европейската агенция по околна среда.
  • Целта на индекса е „да позволи на ползвателите да разберат повече за качеството на въздуха в градовете, където те живеят, работят или пътуват“.
  • Индексът е базиран на измервания на нивата на замърсяване в повече от 2 000 станции за мониторинг, но той е изчислен, тоест не представя самите данни от измервания.
  • Определените зони са базирани на относителния риск, определен от Световната здравна организация, свързан с краткосрочно излагане на замърсителите.
  • Индексът за качество на въздуха не е инструмент за проверка на съответствието с нормите за качество на въздуха и не може да бъде използван за тази цел.