Информация за прилагането на Директива 2002/49/ЕО

Информация за прилагането от страна на Република България на Директива 2002/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда: http://eea.government.bg/bg/dokladi/noise