Категории
Природа

Проекти

  • Стартира проект „Знания за натура 2000“

    Дирекция „Национална служба за защита на природата“ към Министерство на околната среда и водите стартира изпълнението на проект „Знания за Натура 2000“. Като бенефициент по Опе...