Категории
Природа

Национални и природни паркове

НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВЕ

Национален парк "Пирин", приет с Решение № 646/06.08.2004 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 73/2004 г.)

Национален парк "Рила", приет с Решение № 522/04.07.2001 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 66/2001 г.)

Национален парк "Централен Балкан", приет с Решение № 195/24.03.2016 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 26/01.04.2016г .)

ПРИРОДНИ ПАРКОВЕ

Природен парк "Витоша", приет с Решение № 305/22.04.2005 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 38/2005 г.)

Природен парк "Врачански Балкан", приет с Решение № 750/14.10.2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 82/2011 г.)

Природен парк "Златни пясъци", приет с Решение № 460/20.06.2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 61/2011 г.)

Природен парк "Шуменско плато", приет с Решение № 464/23.06.2011 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 61/2011 г.)

Природен парк "Русенски Лом", Приложения, приет с Решение № 760/12.10.2022 г. на Министерски съвет (обн. ДВ, бр. 83/2022 г.)

Природен парк "Рилски манастир", приет с Решение № 121/12.03.2010 г. на Министерски съвет (ДВ, бр. 23/2010 г.)

Природен парк "Беласица", приет с Решение № 120/24.02.2016 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 17/2016г.)

Природен парк "Персина", приет с Решение № 77/11.02.2016 г. на Министерски съвет (ДВ бр. 13/2016г.)

План за управление на Природен парк "Българка", Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5 - Картен материал и ГИС с геобаза данни, Приложение 6, Приложение 7, приет с Решение № 894/30.12.2021 г. на Министерския съвет (обн. ДВ, бр.1/2022 г.)