Категории
Природа

Заповеди

ЗАПОВЕДИ СВЪРЗАНИ С БИОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ

 

I. РИБОЛОВ И ОПАЗВАНЕ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ

РД-09-1029/16,12,2020 и РД-1066 / 23.12.2020 г. относно въвеждането на забрана за извършване на риболов по р. Дунав на видове есетрови риби

Заповед № РД-9/07.01.2016 г., относно въвеждането на забрана за извършване на риболов по р. Дунав на видове есетрови риби


II. ПОЛЗВАНЕ НА ОХЛЮВИ

Заповед № РД-361/09.04.2004 г. за режимите, реда и условията за ползване, изкупуване с цел търговия в страната и изнасяне през граница на живи охлюви, черупки и месо от видовете: лозов охлюв (Helix lucorum) и градински охлюв (Helix pomatia)


 III. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

1. Опазване и регулирано ползване на блатно кокиче (Leucojum aestivum L.) в естествените му находища (ЗБР, чл. 115, ал. 1, т. 14)

Актуални заповеди:

Заповед № РД-346/21.04.2022 г.

Заповед № РД-521/22.04.2003 г. 

Заповеди с изтекла валидност:

Заповед № РД-406/26.05.2020 г.

Заповед № РД-341/24.04.2019 г.

Заповед № РД-244/30.04.2018 г. /изменение: Заповед № РД-265/11.05.2018 г./

Заповед № РД-286/26.04.2017 г.

Заповед № РД-207/18.04.2016 г.

Заповед № РД-273/29.04.2015 г.

Заповед № РД-325/25.04.2014 г.

Заповед № РД-412/26.04.2013 г.

Заповед № РД-335/24.04.2012 г.

Заповед № РД-289/28.04.2011 г.

 


2. Лечебни растения под специален режим (ЗЛР, чл. 10, ал. 1, 2 и 3)

Актуална заповед:

Заповед № РД-135/04.02.2022 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2022 г.

Заповеди с изтекла валидност:

Заповед № РД-162/25.02.2021 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2021 г.

Заповед № РД-203/2.03.2020 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2020 г.

Заповед № РД-88/30.01.2019 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2019 г.

Заповед № РД-56/01.02.2018 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2018 г.

Заповед № РД-89/03.02.2017 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2017 г.

Заповед № РД-77/09.02.2016 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2016 г.

Заповед № РД-115/13.02.2015 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2015 г.

Заповед РД-83/03.02.2014 г., /изм.: Заповед РД-223/17.03.2014 г./ зa cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2014г.

Заповед РД-65/28.01.2013 г. зa cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2013г.

Заповед РД-89/01.02.2012 г. зa cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2012г. с Приложение 

Заповед № РД-88/16.02.2001 г. за условията и реда за разпределение на количествата билки, получавани от естествените находища на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване ДВ бр.18 от 27.02.01г.

 


IV. ПОЛЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

Заповед № РД12-5/29.06.2016 г./РД-481/17.07.2107 г. за утвърждаване на Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България.