Категории
Природа

Заповеди

I. ЗАПОВЕДИ СВЪРЗАНИ С РИБОЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ

Заповед № РД-9/07.01.2016 г., относно въвеждането на забрана за извършване на риболов по р. Дунав на видове есетрови риби.


 II. ЗАПОВЕДИ СВЪРЗАНИ С ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

1. Ползване на блатно кокиче (ЗБР, чл. 115, ал. 1, т. 14)

Заповед № РД-341/24.04.2019 г.

Заповед № РД-244/30.04.2018 г. /изменение: Заповед № РД-265/11.05.2018 г./

Заповед № РД-286/26.04.2017 г.

Заповед № РД-207/18.04.2016 г.

Заповед № РД-273/29.04.2015 г.

Заповед № РД-325/25.04.2014 г.

Заповед № РД-412/26.04.2013 г.

Заповед № РД-335/24.04.2012 г.

Заповед № РД-289/28.04.2011 г.

Заповед № РД-521/22.04.2003 г. определяща режима за опазване и регулирано ползване на растителния вид (Leucojum aestivum L.) в естествените му находища на територията на страната.


2. Лечебни растения под специален режим (ЗЛР, чл. 10, ал. 1, 2 и 3)

Заповед № РД-88/30.01.2019 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2019 г.

Заповеди от предходни години:

Заповед № РД-56/01.02.2018 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2018 г.

Заповед № РД-89/03.02.2017 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2017 г.

Заповед № РД-77/09.02.2016 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2016 г.

Заповед № РД-115/13.02.2015 г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2015г.

Заповед РД-83/03.02.2014 г. зa cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2014г.

Заповед РД-223/17.03.2014 г. зa изменение и корекция на Заповед N РД-83/03.02.14г. за cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2014г.

Заповед РД-65/28.01.2013 г. зa cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2013г.

Заповед РД-89/01.02.2012 г. зa cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2012г. с Приложение 

Заповед № РД-88/16.02.2001 г. за условията и реда за разпределение на количествата билки, получавани от естествените находища на лечебните растения под специален режим на опазване и ползване ДВ бр.18 от 27.02.01г.

 


III. ЗАПОВЕДИ ЗА ИЗПОЛВАНЕ НА БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

Заповед № РД12-5/29.06.2016 г./РД-481/17.07.2107 г. за утвърждаване на Списък на биологичните агенти, които могат да се прилагат в Република България.