Категории
Природа

Резервати и поддържани резервати

РЕЗЕРВАТИ

 

Резерват "Ропотамо", (картен материал) утвърден със Заповед № РД-28/18.01.2018 г. на МОСВ (ДВ, бр.15/16.02.2018 г.)

Резерват „Камчия“, утвърден със Заповед № РД-50/20.01.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр.21/10.03.2006 г.)

Резерват „Кастраклий“, утвърден със Заповед № РД-50/20.01.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр.21/2006 г.)

Резерват „Казаните“, утвърден със Заповед № РД-50/20.01.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр.21/2006 г.)

Резерват „Сосковчето“, утвърден със Заповед № РД-50/20.01.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр.21/2006 г.)

Резерват „Червената стена“, утвърден със Заповед № РД-725/30.10.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.92/2015 г.)

Резерват „Бели Лом“, утвърден със Заповед № РД-703/23.10.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.86/2015 г.)

Резерват „Горната кория“, утвърден със Заповед № РД-572/06.08.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.64/2015 г.)

Резерват „Чупрене“, утвърден със Заповед № РД-572/06.08.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.64/2015 г.)

Резерват „Купена“, утвърден със Заповед № РД-798/02.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.100/2015 г.)

Резерват „Дупката“, утвърден със Заповед № РД-798/02.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.100/2015 г.)

Резерват „Беглика“, утвърден със Заповед № РД-798/02.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.100/2015 г.)

Резерват „Мантарица“, утвърден със Заповед № РД-798/02.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.100/2015 г.)

Резерват „Кутелка“, утвърден със Заповед № РД-799/02.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.100/2015 г.)

Резерват „Горна Топчия“, утвърден със Заповед № РД-799/02.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.100/2015 г.)

Резерват „Каменщица“, утвърден със Заповед № РД-799/02.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.100/2015 г.)

Резерват „Тисовица“, утвърден със Заповед № РД-865/30.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.8/29.01.2016 г.)

Резерват „Средока“, утвърден със Заповед № РД-865/30.12.2015г. на МОСВ (ДВ бр. 8/29.01.2016 г.)

Резерват „Орлица“, утвърден със Заповед № РД-865/30.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.8/29.01.2016 г.)

Резерват „Узунбуджак“, утвърден със Заповед № РД-865/30.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.8/29.01.2016 г.)

Резерват „Еленова гора“, утвърден със Заповед № РД-868/30.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.11/09.02.2016 г.)

Резерват „Соколата“, утвърден със Заповед № РД-33/21.01.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.23.02.2016 г.)

Резерват „Ореляк“, утвърден със Заповед № РД-33/21.01.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.15/23.02.2016 г.)

Резерват „Конгура“, утвърден със Заповед № РД-33/21.01.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.15/23.02.2016 г.)

Резерват „Али Ботуш“, утвърден със Заповед № РД-33/21.01.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.15/23.02.2016 г.)

Резерват „Лешница“, утвърден със Заповед № РД-283/26.05.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.48/24.06.2016 г.)

Резерват „Тисата“, утвърден със Заповед № РД-13/08.01.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.8/29.01.2016 г.)

Резерват "Риломанастирска гора", утвърден със Заповед № РД-447/08.08.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.68/30.08.2016 г.)

Резерват "Силкосия", утвърден със Заповед № РД-865/30.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.8/29.01.2016 г.), изменен със Заповед № РД-909/06.11.2020 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.104/2020 г.)

Резерват "Витаново", утвърден със Заповед № РД-865/30.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.8/29.01.2016 г.)

Резерват "Бяла крава", утвърден със Заповед № РД-399/12.07.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.61/05.08.2016 г.)

Резерват "Вълчи дол", (картен материал), утвърден със Заповед № РД-854/28.12.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.13/09.02.2018 г.)

Резерват "Торфено бранище", утвърден със Заповед № РД-866/15.09.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр.87/2021 г.)

Резерват "Бистришко бранище", утвърден със Заповед № РД-866/15.09.2021 г. на МОСВ (ДВ, бр.87/2021 г.)

 

ПОДДЪРЖАНИ РЕЗЕРВАТИ

Поддържан резерват "Сребърна", утвърден със Заповед № РД-565/13.10.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.87/2016 г.)

Поддържан резерват „Савчов чаир“, утвърден със Заповед № РД-164/30.03.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.30/2016 г.)

Поддържан резерват „Балабана“, утвърден със Заповед № РД-283/26.05.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.48/2016 г.)

Поддържан резерват „Долна топчия“, утвърден със Заповед № РД-283/26.05.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.48/2016 г.)

Поддържан резерват „Острица“, утвърден със Заповед № РД-590/04.07.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр.85/2002 г.)

Поддържан резерват „Габра“, утвърден със Заповед № РД-590/04.07.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр.85/2002 г.)

Поддържан резерват „Ардачлъка“, утвърден със Заповед № РД-685/20.10.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.91/2017 г.)

Поддържан резерват „Атанасовско езеро“, утвърден със Заповед № РД-1378/17.11.2003 г. на МОСВ (ДВ, бр.110/2003 г.)

Поддържан резерват „Балтата“, утвърден със Заповед № РД-1126/29.10.2004 г. на МОСВ (ДВ, бр.101/2004 г.)

Поддържан резерват „Момчиловски дол“, утвърден със Заповед № РД-50/20.01.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр.21/2006 г.)

Поддържан резерват „Шабаница“, утвърден със Заповед № РД-50/20.01.2006 г. на МОСВ (ДВ, бр.21/2006 г.)

Поддържан резерват „Тъмната гора“, утвърден със Заповед № РД-678/12.10.2009 г. на МОСВ (ДВ, бр.92/2009 г.)

Поддържан резерват „Конски дол“, утвърден със Заповед № РД-678/12.10.2009 г. на МОСВ (ДВ, бр.92/2009 г.)

Поддържан резерват „Ибиша“, утвърден със Заповед № РД-572/06.08.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.64/2015 г.)

Поддържан резерват „Пясъчна лилия“, утвърден със Заповед № РД-865/30.12.2015г. на МОСВ, ДВ бр.8/29.01.2016 г.

Поддържан резерват „Чамджа“, утвърден със Заповед № РД-868/30.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.11/09.02.2016 г.)

Поддържан резерват „Изгорялото гюне“, утвърден със Заповед № РД-106/29.02.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.21/2016 г.), изменен със Заповед № РД-482/01.08.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.69/2018 г.)

Поддържан резерват "Вельов вир" (Водните лилии), утвърден със Заповед № РД-865/30.12.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.8/2016 г.)

Поддържан резерват "Сини бряг", утвърден със Заповед № РД-283/26.05.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.48/24.06.2016 г.)

Поддържан резерват "Боровец", утвърден със Заповед № РД-854/28.12.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.13/2018 г.)

Поддържан резерват "Борака", утвърден със Заповед № РД-854/28.12.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.13/2018 г.)

Поддържан резерват "Женда", утвърден със Заповед № РД-854/28.12.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.13/2018 г.)

Поддържан резерват "Чамлъка", утвърден със Заповед № РД-854/28.12.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.13/2018 г.)

Поддържан резерват "Училищна гора", утвърден със Заповед № РД-809/11.12.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.11/2018 г.)

Поддържан резерват "Богдан", утвърден със Заповед № РД-810/11.12.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.11/2018 г.)