Категории
Природа

Планове за действие за инвазивни видове

1. ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ

  • Национален план за действие относно пътища за непреднамерено въвеждане и разпространяване на инвазивни чужди видове, които засягат Европейския съюз, чрез изпускане/бягство от контролирана среда, 2024 – 2033 г.