Категории
Природа

Решения за извършване оценка за степента на въздействие

Решения за извършване оценка за степента на въздействие

на основание чл. 20, ал.1 от Наредбата от ОС на основание чл.28, ал.1 (издадени от Министър на ОСВ)