Категории
Природа

Решение № 13-ОС/2022 г. от 29.11.2022 г. (публ. на 01.12.2022 г.)

Решение № 13-ОС/2022 г. от 29.11.2022 г. относно уведомление за цялостен работен проект за проучване на подземни богатства в площ "Биковото", общ. Ивайловград