Категории
Природа

На основание чл.25, ал.1 от Наредбата за ОС

2016 г.

Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „Маноловата воденица”, с. Брусино и с. Планинец, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 15.01.2016 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2015 г.

Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „Лалето”, с. Хухла, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 14.05.2015 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

2013 г.

Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „Варенско”, с. Железино и с. Нова ливада, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 15.10.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „Крушица”, с. Горноселци, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 19.08.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „Лозинките”, с. Планинец и с. Соколенци, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 29.07.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „Матилда”, с. Кобилино, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 29.07.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Изграждане на база за интензивно стопанисване на дивеч (БИСД) „Гермето“, имот № 000508, с. Топчийско, общ. Руен, обл. Бургас

В срок 30 дни, считано от 12.06.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Цялостен работен проект за проучване на подземни богатства – скално-облицовъчни материали в площ „Кольовия кладенец”, с. Покрован, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 20.05.2013 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.