Категории
Природа

Доклад за оценка на степента на въздействие на изменен цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства – метални полезни изкопаеми в площ „Чиирите”, с. Малко Попово и гр. Маджарово, общ. Маджарово, с. Брусевци и с. Чирничино, общ. Ива

Доклад за оценка на степента на въздействие на изменен цялостен работен проект за търсене и проучване на подземни богатства – метални полезни изкопаеми в площ „Чиирите”, с. Малко Попово и гр. Маджарово, общ. Маджарово, с. Брусевци и с. Чирничино, общ. Ивайловград, обл. Хасково

В срок 30 дни, считано от 15.12.2023 г., всички заинтересовани лица могат да депозират писмени мотивирани становища по доклада за оценка на степента на въздействие.

Документи