Категории
Природа

Актуални съобщения

Обява за участие в конкурс за проекти на млади учени по Програма "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО

 

От 1989 г. Програмата „Човекът и биосферата“ (MAB) всяка година подкрепя младите изследователи с награди до 5 000 щатски долара в подкрепа на техните изследвания за екосистеми, природни ресурси и биоразнообразие. Чрез наградите за млади учени Програмата MAB инвестира в ново поколение учени по целия свят, тъй като добре обучените и отдадени млади хора са ключови за решаването на екологичните проблеми и проблемите за устойчивост. На 29-та си сесия, провела се в периода 12-15 юни 2017 г. Международният координационен съвет на програмата „Човекът и биосферата“ (MAB-ICC) прие нови критерии и условия за избор на носители на награди за млади учени на MAB), за да отговори на плана за действие в Лима за биосферните резервати и съответните цели за устойчиво развитие.

По време на 31-ата си сесия, провела се в периода 17 - 21 юни 2019 MAB -ICC одобри седем победители за наградите MAB за млади учени.

През 2019г. Програмата MAB на ЮНЕСКО обяви нов конкурс за проекти на млади учени (до 40 г.). Общата стойност на всеки проект не трябва да надвишава 5000 USD. Подробна информация за конкурса, заедно с необходимите формуляри за попълване, настоящите критерии и цели при подбора на наградените могат да бъдат свалени от Интернет-адрес:

 

https://en.unesco.org/mab/awards#young-scientists

Попълненият формуляр (1 разпечатано копие) трябва да бъде депозиран в Националния комитет по Програмата “Човекът и биосферата” в срок до 15 ноември 2019 г. (до 16,30 ч) на адрес:

 

Национален комитет по Програмата “Човекът и биосферата”

Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН

ул. “Акад. Георги Бончев”, бл. 23, ст. 412

1113 София

тел.: 02/ 979 2155

Електронно копие на формуляра трябва да бъде изпратено в същия срок на адрес (със ‘subject’ на писмото: ‘2016 MAB Young Scientists Awards’): e-mail: vladimir_dv@abv.bg