Категории
Природа

Актуални съобщения

АКТУАЛНИ СЪОБЩЕНИЯ

  • Доклади

    Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ) на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол за „Разширение и реконструкция на ри...