Категории
Природа

Актуални съобщения

 

Информация

за предстоящо провеждане на летен университет, посветен на Биосферните паркове, обявени по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ в Биосферен парк „Централен Балкан“

21 до 28 юли 2019г.

 

Министерство на околната среда и водите и Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“ ще подкрепят провеждането на Летен Университет по програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“, посветен на Биосферните паркове. Събитието ще се проведе през юли в един от новите биосферни паркове у нас – „Централен Балкан“. Това е инициатива на Регионалното бюро на ЮНЕСКО за Европа във Венеция /BRESCHE/, стартирала преди 4 години, която привлича практици, млади учени, експерти и докторанти от различни краища на Европа и Средиземноморието, които в рамките на една седмица могат да се запознаят с особеностите на биосферния парк, който посещават и да дадат препоръки и предложения, свързани с устойчивото развитие на територията.

Тазгодишното издание на Летния университет се организира в България по покана на BRESCHE, отправена към Националната комисия за ЮНЕСКО към Министерство на външните работи .

Пряко ангажиран с организацията на летния университет ще бъде екипът на Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ), които в партньорство с МОСВ е участвал активно в процеса на номинирането на съвременни българските биосферни резервати през 2016г. и е демонстрирал дългогодишен интерес по темата.

МОСВ и Дирекция на Национален парк „Централен Балкан“ ще подкрепят събитието посредством частичното му финансиране, както и чрез логистично подпомагане на организацията му, вкл. и посредством организирането на посещения на терен (field trips) и участие в срещи. При организацията на събитието, екипът на БФБ ще си партнира и с редица други местни и национални институции, които също ще популяризират форума. 

Събитието се организира и с подкрепата на Националния комитет по Програмата „Човекът и биосферата“.

Летният университет ще се проведе в района на Биосферен Парк „Централен Балкан“ в южната и северната страна в периода от 21 до 28 юли. Международният форум ще привлече редица експерти и младежи, работещи по темата за биосферните паркове, както и редица изтъкнати лектори – практици и учени, включително и почетни гости от ЮНЕСКО.

Програмата на летния университет ще включва теоретична и практична част, както и работа по групи. Участниците ще посетят различни обекти - примери за устойчив бизнес и устойчиво развитие в района на Биосферния парк (био ферми, еко-хотели, културно-исторически забележителности, еко-пътеки и др.). Летният университет ще бъде разделен на тематични дни, които ще се фокусират върху: Програмата „Човекът и биосферата“ - МАВ на ЮНЕСКО и Политики за управление; Устойчиво земеделие, местни продукти и бизнес; Еко-туризъм; Брандинг и Маркетинг на биосферните паркове; Наука и образование и Закриваща част с препоръки към нашия биосферен парк.

В случай, че проявявате интерес за участие във форума, може да научите повече за събитието, програмата и как да кандидатствате от посочения линк, на който е качен и формуляр за регистрация - http://bbf.biodiversity.bg/bg/Bylgariya-shte-e-domakin-na-Letniya-universitet-na YuNESKO.p2010 

Обръщаме внимание, че форума ще се проведе на английски език, което налага свободно владеене на езика.

Летният университет е отлична възможност да се популяризира района и неговите добри примери и дава възможност на заинтересованите страни да се запознаят с перспективите, които се откриват пред тях, живеейки в биосферен парк по програмата на ЮНЕСКО. Името и марката на биосферните паркове са разпознаваеми и са синоним на запазена природа, богато културно-историческо наследство и устойчиви практики.

С оглед на разнородния състав на участниците, повечето от които предимно от Европейски и Средиземноморски държави, считаме, че провеждането на подобно събитие ще даде възможност за създаване на партньорства и обмяна на опит, включително между ДНПЦБ и експерти от други биосферни резервати.

Организирането на Летния университет в България ще представи в положителен аспект част от работата на българските правителствени институции, както и на неправителствения сектор по програмата на ЮНЕСКО „Човек и биосфера“.

 


 

  • Доклади

    Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони (ДОСВ) на ПУП-ПРЗ и ПП за ПИ 67800.501.474, 67800.501.481, 67800.501.539 по КК на гр. Созопол за „Разширение и реконструкция на ри...