Категории
Природа

Актуални съобщения

                                       

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за увеличаване на площта на защитена местност „Теснолистен божур“, в землището на с. Волуяк, Столична община, област София (столица) и с. Гурмазово, община Божурище, област София

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ-София) уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт – заповед за увеличаване на площта на защитена местност „Теснолистен божур“, в землището на с. Волуяк, Столична община, област София (столица) и с. Гурмазово, община Божурище, област София, обявена със Заповед № РД–592/28.08.2017 г. на министъра на околната среда и водите (обн.ДВ, бр.91/2011 г.) с цел опазване на растителен вид - теснолистен божур (Paeonia tenuifolia).

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-София мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за увеличаване на площта на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-София на адрес: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” 136, кв. „Овча купел“ и на електронна поща: riosv@riew-sofia.org.

Предстои свикване на комисия по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-София: https://www.riew-sofia.org/index.php/2014-02-03-03-01-44/2020-09-30-08-16-25.

 

Публикувано на 17.05.2024 г.


 

 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на  Природна забележителност „Водопад - Боялък“ в землището на с. Пазарци, община Момчилград, област Кърджали

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ - Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на Природна забележителност „Водопад - Боялък“ в земл. на с. Пазарци, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково: https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/home/announcements. Документацията е на разположение в административната сграда на Инспекцията на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14.

 

Публикувано на 14.03.2024 г.


 

                                          Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на  Природна забележителност „Водопад – Дупката“ в землището на с. Желъдово, община Джебел, област Кърджали

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ - Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на Природна забележителност „Водопад – Дупката“ в земл. на с. Желъдово, общ. Джебел, обл. Кърджали.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково: https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/home/announcements. Документацията е на разположение в административната сграда на Инспекцията на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14.

 

Публикувано на 14.03.2024 г.


 

 

 

                                   Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на  Природна забележителност „Водопад – Дюшеме кая“ в землището на с. Карамфил, община Момчилград, област Кърджали

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ - Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на Природна забележителност „Водопад – Дюшеме кая“ в земл. на с. Карамфил, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково: https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/home/announcements. Документацията е на разположение в административната сграда на Инспекцията на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14.

 

Публикувано на 14.03.2024 г.


 

                                   Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на  Природна забележителност „Водопад – Марф“ в землището на с. Желъдово и с. Ридино, община Джебел, област Кърджали

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ - Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на Природна забележителност „Водопад – Марф“ в земл. на с. Желъдово и с. Ридино, общ. Джебел, обл. Кърджали.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково: https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/home/announcements. Документацията е на разположение в административната сграда на Инспекцията на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14.

 

 Публикувано на 14.03.2024 г.


 

                                       Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на  Природна забележителност „Водопад – с. Чуково“ в землището на с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ - Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на Природна забележителност „Водопад – с. Чуково“ в земл. на с. Чуково, общ. Момчилград, обл. Кърджали.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково: https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/home/announcements. Документацията е на разположение в административната сграда на Инспекцията на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14.

Публикувано на 14.03.2024 г.


 

 

 

                                          Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на  Природна забележителност „Водопад на сътворението“ в земл. на с. Долна кула, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ - Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на Природна забележителност „Водопад на сътворението“ в земл. на с. Долна кула, общ. Крумовград, обл. Кърджали.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Хасково на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково: https://haskovo-riew.egov.bg/wps/portal/riosv-haskovo/home/announcements. Документацията е на разположение в административната сграда на Инспекцията на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14.

 

Публикувано на 12.03.2024 г.


                           Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на  Защитена местност „Място за размножаване на редки и защитени видове земноводни и влечуги – с. Брод“ в земл. на с. Брод, общ. Димитровград, обл. Хасково

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ - Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност „Място за размножаване на редки и защитени видове земноводни и влечуги – с. Брод“ в землището на с. Брод, община Димитровград, област Хасково.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Хасково на адрес:  гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Пълните текстове на проектозаповедта и предложението са публикувани на интернет страницата на РИОСВ-Хасково: Документация и е на разположение в административната сграда на Инспекцията на адрес: гр. Хасково, ул. „Добруджа“ № 14.

 

Публикувано на 19.02.2024 г.


 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

 

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ - Благоевград) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Благоевград мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, пощенски код - 2700, ул. „Свобода“ №1, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

Като част от уведомлението на адрес: https://riosvbl.org/index.php/priroda/procprek-os-3/28422-b-1982 са публикувани предложението за обявяване на защитената територия, поземлените имоти, попадащи в обхвата на предложението, проектът на заповед за обявяване на защитената територия и изображения на местоположението на предложения обхват на ПЗ „Коматински скали“ на извадка от КК на с. Брестово и с подложка на Ортофото изображение.

 

Публикувано на 13.02.2024 г.


 

Уведомление за предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност „Корал“ в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас

В изпълнение на разпоредбите на Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ-Бургас) уведомява всички заинтересовани страни, че на 15 март 2024 г. ще бъде проведено второ заседание на комисия по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища във връзка с издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на Защитена местност „Корал“ в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас.

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Бургас мотивирани писмени становища, възражения и предложения по проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Становищата могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Бургас на адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, п.к. 388 или на e-mail: riosvbs@unacs.bg в срок до 14 март 2024 г.

Проектът на заповед за обявяване на Защитена местност „Корал“ в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас и проектното предложение са публикувани на следния адрес: https://riosvbs.com/home/news/5478.

 


 

  УВЕДОМЛЕНИЕ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ (ЗМ) „ВОДЕНИЦАТА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. РАДНЕВО, ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

  

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ – Стара Загора уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт, заповед за обявяване на Защитена местност (ЗМ) „Воденицата“ в землището на гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора.
Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2 или на имейл: office@stz.riew.gov.bg в срок от един месец, считано от датата на съобщението.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал и на място в РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2.
Като част от настоящото уведомление са публикувани обосновка, картен материал, координатен регистър на проекто ЗМ и проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Воденицата“.
 
С обосновката, проекта на заповед за обявяване на ЗМ „Воденицата“ в землището на гр. Раднево, общ. Раднево, обл. Стара Загора, координатния регистър и картния материал може да се запознаете на адрес: https://stz.riew.gov.bg/Aktualno-c178.
 
Публикувано на 07.02.2024 г.
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП ДО ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНА ТЕРИТОРИЯ – ПРИРОДНА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТ „СКАЛЕН МОСТ „АРКАТА“ В ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ЪГЛЕН, ОБЩИНА ЛУКОВИТ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

 

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ-Плевен) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на природна забележителност „Скален мост „Арката“ в землището на село Ъглен, община Луковит, област Ловеч.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Плевен мотивирани писмени предложения и възражения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А или изпратени на електронна поща: office@riew-pleven.eu.
В едномесечен срок ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите предложения и възражения.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал на място в РИОСВ – Плевен на адрес: гр. Плевен, ул. „Александър Стамболийски“ № 1А.

С проекта на заповед, картния материал и обосновката може да се запознаете на адрес: https://riew-pleven.eu/bio.html

 


 

 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност „Манастирска стълба“ в землищата на гр. Велико Търново, с. Самоводене, общ. Велико Търново и с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

 

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ – Велико Търново уведомява всички заинтересовани страни, че е открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност (ЗМ) „Манастирска стълба“ в землищата на гр. Велико Търново, с. Самоводене, общ. Велико Търново и с. Първомайци, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново.

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ – Велико Търново мотивирани писмени становища, предложения и възражения относно проекта на заповед за обявяване на защитената местност. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Велико Търново на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №68 или на ел. поща: riosvt-vt@riosvt.org в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В двумесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисия по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

С проекта на заповед за обявяване на ЗМ "Манастирска стълба" може да се запознаете на следния адрес: Проект на заповед

Публикувано на 24.10.2023 г.

 


                                                                                                        

                                   Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие

 

  • Конституирани са органите за управление на мрежата Натура 2000
  • Въвежда се задължение за разработване на специфични и подробни цели и на планове за управление на всички защитени зони

 

С приемането от Народното събрание на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие България отговаря на необходимостта от създаване на органи за управление на мрежата Натура 2000 и изпълнение на Реформа 1 (C5.R1): „Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на нормативния акт са пряко свързани със създаването на по-голяма ефективност при управлението на Европейската екологична мрежа Натура 2000, както и с подобряване на условията за опазване на биологичното разнообразие.

Чрез закона се конституират органи за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво.

Предвидено е на национално ниво орган за управление да бъде министърът на околната среда и водите.

На регионално ниво  като орган за управление в териториалния обхват на дейност на съответната регионална инспекция по околната среда и водите се определя директорът на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите. За защитените зони на териториите на националните паркове по Закона за защитените територии орган за управление на защитените зони ще бъде директорът на съответната Дирекция на Национален парк, а за защитените зони и частите от защитени зони, попадащи в морските пространства на Република България, регионален орган за управление ще бъде директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Предвижда се създаването на Комитети на заинтересованите страни към органите за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво.

Въвежда се и задължението за разработване на специфични и подробни цели и на планове за управление на всички защитени зони. По този начин защитените зони ще бъдат управлявани на база тези планови документи, в които ще се определят специфични за зоните мерки за опазване.

МОСВ работи по подготовката на ново изменение на Закона за биологичното разнообразие, което ще има за цел да подобри прилагането на нормите за опазване и устойчиво ползване на биологичното разнообразие в страната, актуализация на приложенията за защитените видове и местообитания, управлението на зоологическите градини. Измененията ще бъдат представени и обсъдени в рамките на широка дискусия с всички заинтересовани страни.

Обнародваният в Държавен вестник, бр. 88 от 20 октомври 2023 г. Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие може да достъпите на следния адрес: ЗИД на ЗБР

 


 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност „Шабленска тузла“, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Варна (РИОСВ-Варна) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт – заповед за обявяване на защитена местност „Шабленска тузла“, в землището на гр. Шабла, общ. Шабла, обл. Добрич.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Варна мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

С проекта на заповед за обявяване на ЗМ "Шабленска тузла" може да се запознаете на следния адрес: Проект на заповед

 


 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград

 

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – Благоевград (РИОСВ - Благоевград) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на природна забележителност „Коматински скали“ в землището на село Бестово, община Симитли, област Благоевград.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ - Благоевград мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ - Благоевград на адрес: гр. Благоевград, пощенски код - 2700, ул. „Свобода“ №1, в срок от един месец, считано от датата на съобщението.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

С проекта на заповед за обявяване на ЗМ "Коматински скали" може да се запознаете на следния адрес: проект на заповед


 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на защитена местност „Язовир Мрамор“ в землището на село Мрамор, район Връбница, Столична община

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Регионалната инспекция по околната среда и водите – София (РИОСВ-София) уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на защитена местност „Язовир Мрамор“ в землището на село Мрамор, район Връбница, Столична община.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-София мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-София на адрес: гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” 136, кв. „Овча купел“ и на електронна поща riosv@riew-sofia.org в срок до 25.10.2023 г.

В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

С предложението за обявяване на ЗМ "Язовир Мрамор", картния материал и проект на заповед може да се запознаете на следния адрес: документация

 


 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за увеличаване на площта на Защитена местност „Находище на триразделнолистен ериолобус-Ливадите”, в земл. на с. Белополяне, общ. Ивайловград, обл. Хасково

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково (РИОСВ-Хасково) уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт - заповед за увеличаване на площта на Защитена местност „Находище на триразделнолистен ериолобус-Ливадите”, в земл. на с. Белополяне, общ. Ивайловград, обл. Хасково.

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Хасково мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за увеличаван на площта на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Хасково на адрес: ул. „Добруджа“ №14, където е налична цялата документация по предложението.

Предстои да бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, която ще вземе решение по предложението.

С проекта на заповед за увеличаване на площта на Защитена местност „Находище на триразделнолистен ериолобус-Ливадите” може да се запознаете на следния адрес: проект на заповед


 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на Защитена местност (ЗМ) „Находище на Вагеницова метличина“ в землището на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) РИОСВ – Стара Загора уведомява всички заинтересовани страни, че e открито производство по издаване на общ административен акт, заповед за обявяване на Защитена местност (ЗМ) „Находище на Вагеницова метличина“ в землището на с. Вълча поляна, общ. Елхово, обл. Ямбол във връзка с предложение на Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН (ИБЕИ).

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2 или на имейл: office@stz.riew.gov.bg в срок от един месец, считано от датата на съобщението.
В едномесечен срок от публикуване на настоящото уведомление ще бъде свикана комисията по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.
Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с предложението и картния материал и на място в РИОСВ – Стара Загора на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Стара планина“ № 2.

С предложението за обявяване на ЗМ "Находище на Вагеницова метличина", картния материал и проект на заповед може да се запознаете на следния адрес: документация

 


 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за обявяване на Защитена местност „Корал“ в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас

Във връзка с чл. 36 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас (РИОСВ-Бургас) уведомява всички заинтересовани страни, че е открито производство по издаване на общ административен акт - заповед за обявяване на Защитена местност „Корал“, в землището на село Лозенец, община Царево, област Бургас.

Заинтересованите лица могат да представят в РИОСВ-Бургас мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за обявяване на защитената територия. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на РИОСВ-Бургас на адрес: гр. Бургас, к-с „Лазур“, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, п.к. 388 или на e-mail: riosvbs@unacs.bg в срок до 31.08.2023 г.

На 01.09.2023 г. е свикана комисия по чл. 38, ал. 1 от ЗЗТ, в рамките на която ще бъдат разгледани и постъпилите становища.

С предложението за обявяване на ЗМ "Корал" и проектът на заповед може да се запознаете на следния адрес: https://riosvbs.com/home/news/5451.

 

              


 

МОСВ подписа споразумение за изпълнение на реформата за „Натура 2000“ по ПВУ

 

Министерството на околната среда и водите подписа споразумение с Министерството на финансите във връзка с реформа C5R1 от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) за създаване на управленска структура на мрежата „Натура 2000“, включена в компонент „Биологично разнообразие“ от плана. Оперативното споразумение за наблюдение и докладване на реформата определя ангажиментите на двете институции, предмета, сроковете, механизма за докладване и други отговорности при изпълнението на ангажиментите на България, включени в ПВУ.

Съгласно договореностите в споразумението МОСВ е отговорно за внасяне в Администрацията на Mинистерския Съвет на предложение за изменение и допълнение на Закона за Биологичното разнообразие. В проектозакона с цел привеждане на нормативната рамка в съответствие с Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна се залага създаване на органи за управление на мрежата „Натура 2000“, определят се техните правомощия и териториален обхват. Въвежда се и задължението за разработване на специфични и подробни цели на опазване, както и на планове за управление на всички защитени зони. На законодателно ниво с цел по-ефективно управление на мрежата „Натура 2000“ се въвежда и Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“, с която се определят мерки за поддържане или възстановяване на типове природни местообитания и видове, включително птици, в защитените зони.

Проектът на ЗИД на ЗБР е одобрен с Решение № 146 от 23.02.2023 г. на Министерския съвет и е внесен на 13 април 2023 г. за разглеждане от 49-то Народното събрание. В проектозакона е предвидено след приемането му от Народното събрание, МОСВ да внесе в Министерския съвет проект на наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитените зони.

Резултатът от измененията в Закона за биологичното разнообразие е пряко свързан с по-ефективното управление на екологична мрежа „Натура 2000” в България, като той се постига със съдействието на Плана за възстановяване и устойчивост като механизъм за икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията COVID-19.

 


 

 

Уведомление с цел предоставяне на обществен достъп до процедура за промяна в режимите на дейности в Природна забележителност „Находище на бодливо сграбиче“ в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас и прекатегоризация на природната забележителност в защитена местност със същото наименование

 

 

Във връзка с чл. 42, ал. 2 и ал. 3, както и във връзка с чл. 41, т. 4 и т. 5 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) Министерство на околната среда и водите уведомява всички заинтересовани страни, че открива производство по издаване на общ административен акт - Заповед за промяна в режимите на дейности в Природна забележителност (ПЗ) „Находище на бодливо сграбиче в местностите „Трите братя“ и „Казаните“ в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас и прекатегоризация на природната забележителност в защитена местност (ЗМ) със същото наименование.
В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед за промяна в режимите на дейности в ПЗ „Находище на бодливо сграбиче“. Същите могат да бъдат депозирани в деловодството на МОСВ на адрес: гр. София – 1000, бул. „Мария Луиза“ № 22 или на имейл: edno_gishe@moew.government.bg в срок от един месец, считано от датата на съобщението.


Като част от настоящото уведомление е публикуван проектът на заповед за промяна в режимите на дейности в ПЗ „Находище на бодливо сграбиче в местностите „Трите братя“ и „Казаните“ и прекатегоризация на природната забележителност в ЗМ.

Проект на заповед

 

Публикувано на 19.05.2023 г.

 

 


 

 

 

50 ГОДИНИ КОНВЕНЦИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО

През 2022 г. Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО отбелязва своята 50 -та годишнина.

На 16 ноември 1972 година Генералната конференция на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура - ЮНЕСКО, отчитайки заплахите за културното и природното наследство и необходимостта от установяване на международна система за тяхната ефективна защита, приема Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство.

Този уникален международен договор свързва в един документ концепциите за опазване на природата и на културните ценности. Разглеждайки наследството едновременно като културно и природно, Конвенцията утвърждава начините, по които хората взаимодействат с природата, и основната необходимост от запазване на баланса между двете.

България е една от първите страни, присъединили се към Конвенцията за опазване на световното културно и природно наследство през 1974 г. Понастоящем в списъка на световното наследство са включени 10 обекта на територията на страната – 3 природни и 7 културни обекта: Природен резерват „Сребърна“, Национален парк „Пирин“, Национален парк „Централен Балкан“ - част от сериен европейски обект на световното наследство на ЮНЕСКО „Старите и вековни букови гори на Карпатите и други региони в Европа“, Боянска църква, Мадарски конник, Тракийска гробница в Казанлък, Скални манастири при село Иваново, Рилски манастир, Старият Несебър и Тракийска гробница при село Свещари.

Конвенцията за опазване на световното наследство е между най-ратифицираните международни конвенции в историята с почти универсална ратификация от 194 държави.

В продължение на 50 години ЮНЕСКО работи с държавите по света, за да идентифицира културни и природни обекти, които притежават изключителна универсална значимост, за да бъдат определени като световно наследство, и да осигури тяхната ефективна защита. Чрез Конвенцията държавите по света поемат ангажимент да пазят обектите с изключителна универсална стойност, разположени на тяхна територия или на други места по света, чрез местни, национални, регионални и международни действия.

Днес в списъка към Конвенцията са включени 1 154 обекта на природното и културно наследство, разположени в над 160 държави по целия свят, което свидетелства за непрекъснатия стремеж на световната общност към опазването на най-значимите природни обекти и културни постижения за следващите поколения.

Темата на юбилейната година е „Следващите 50: Световното наследство като източник на устойчивост, хуманност и иновации“. Пет ключови области насочват вниманието на световната общност към следващите 50 години: Изменението на климата и опазване на наследството; Балансирано представяне на включените обекти; Устойчив туризъм; Дигитална трансформация; Възстановяване след COVID-19.

МОСВ се включва в честванията по повод юбилея с изложба от 4 пана, организирана във входното фоайе в сградата на министерството на бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22. 

 

(При изготвянето на материала е заимствана информация от страницата на Конвенцията за опазване на световното наследство - https://whc.unesco.org/en/convention/).

 

Публична покана за кандидатстване по Програма HORIZON EUROPE

 

Програма HORIZON EUROPE - “Връзката на младите поколения с морето и водата: ценности, очаквания и ангажираност” с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-02

Предложенията е необходимо да са насочени за реализацията към:

  • анализ, включващ изследване на бъдещето, оформено от промените в нашия начин на живот и поведение, загриженост за климата и околната среда и появата на нови социално-икономически ценности и нужди, за да се разбере по-добре културната и социално - отговорна връзка на следващите поколения с морската среда и сладките води;
  • разработване на бъдещи перспективи, като се подчертават техните последици за бъдещи стратегии и политики, социално-икономически дейности, включително образование и бъдещи инвестиции.

 

Програма HORIZON EUROPE - “Възможност за включване в координационните дейности по програмата за изграждане на фар в басейна на р. Дунав, код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-04

Предложенията е необходимо да са насочени към иновативни бизнес модели, стимулиране на научни изследвания и устойчив растеж с цел активно рекламиране на дейностите и услугите пред заинтересованите страни: гражданите и местните общности, включително пред съответните индустрии и МСП и задължително да адресират следните дейности:

  • администриране и работа в мрежа на фаровете в басейна на река Дунав;
  • комуникация, наблюдение и принос към цялостното изпълнение на мисията на проекта;
  • развитие и насърчаване на иновационната екосистема на басейна на река Дунав;
  • подкрепа за изпълнението на мисията с технически опит и ноу-хау.

 

Програма HORIZON EUROPE: „Дунавски фар – възстановяване на сладководни и преходни водни екосистеми“, с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-02

Една от целите на програмата е да се възстановят най-малко 25 000 км свободно течащи реки в съответствие със Стратегията на ЕС за биологично разнообразие, Плана на ЕС за нулево замърсяване и Рамковата директива за водите, както и други инструменти и политики на ЕС, които засягат опазването на сладководни екосистеми.

Очаква се предложенията да покажат ефективен и икономически изгоден начин за възстановяване на сладководни екосистеми и тяхното устойчиво използване в басейна на река Дунав (включително преходните води на делтата на река Дунав), като се фокусират върху намаляването на въздействието на изкуствените бариери на речния поток върху движението на дивата природа, възстановяване и опазване на биоразнообразието и ценните екосистеми (горещи точки на биоразнообразието), защита на населените места от наводнения, мерки за намаляване на въздействието на сушата върху сладководни екосистеми и биоразнообразие, както и устойчиво управление на речните седименти.

 

Програма HORIZON EUROPE: „Европейски сини паркове“ с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-02-01

Обект на финансиране са проекти с иновативни действия за опазване и подобряване на синия природен капитал на ЕС, които имат потенциала да бъдат разширени и възпроизведени на европейско ниво и извън него, в подкрепа на изпълнението на Зелената сделка и Стратегията за биологично разнообразие.

Очаква се предложенията на кандидатите да са насочени към идентифициране на нуждите, споделяне на иновации и трансфер на знания и решения между инициативи за създаване на добре управлявани морски защитени зони и да създадат екологични коридори, водещи до наистина съгласувана и устойчива синя трансевропейска природна мрежа, и насърчаване и подкрепа на инвестиции в инфраструктура за опазване на здрави морски и крайбрежни екосистеми.

 

Програма HORIZON EUROPE: “Създаване на базови модели за европейски дигитален Twin Ocean” с код HORIZON-MISS-2021-OCEAN-05-01

Целта на финансирането е да се подготвят следващото поколение модели дигитални Twin Ocean на ЕС, интегрирани в архитектурата на Европейския дигитален Twin Ocean, както и в публичните инфраструктури, за да се гарантира достъп до необходимите данни за въвеждане и валидиране (напр. от EMODnet, EuroGOOS и др.), високопроизводителни и разпределени облачни изчисления. Това ще подпомогне развитието на Мисията за фаровете и ще бъде съобразен с развитието на Дестинация Земя по програмата Digital Europe. Проектите могат да се възползват от опита и знанията на Съвместния изследователски център в областта на моделирането на морските екосистеми в европейски мащаб, който подкрепя оценките на въздействието чрез специални симулации на сценарии, свързани с политически рамки.

Публикувано на 11.03.2022 г.