Категории
Природа

Секретариат

СЕКРЕТАРИАТ


ел. поща:

тел.: (2) 940 6163;

тел.: (2) 940 6611; 


ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НПО

  • ПОКАНА от министъра на околната среда към НПО за участие в процедурата за избор
  • ДОКУМЕНТИ за участие
  • ПИСМО за гласуване

 

ТЕКУЩА ПРОЦЕДУРА:

1. ПОКАНА за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, чиито представители да участват в състава на Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР)

2. Протокол за допуснатите до участие в избора юридически лица с нестопанска цел в обществена полза и номинираните от тях представители, за участие в състава на  Националния съвет по биологично разнообразие (НСБР).