Стратегически документи

Национална Програма за опазване, устойчиво позлзване и възстановяване функциите на почвите (2020-2030 г.)

Национална Програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Р. България (актуализация за програмен период 2014-2020 г.)

Информация за Проект на "Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването (2007-2013)"

На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), като възложител на Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България 2007 – 2013 г. – актуализация за програмен период 2014 – 2020 г., Дирекция „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ обявява Решението по екологична оценка на Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България 2007 – 2013 г. – актуализация за програмен период 2014 – 2020 г.

Пълният текст на документа може да се намери ТУК.

На основание чл. 30, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО) като възложител на Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България 2007 – 2013 г. – актуализация за програмен период 2014 – 2020 г., Дирекция "Управление на отпадъците и опазване на почвите" обявява Становището по обобщената справка по Решението по екологична оценка на Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняването в Република България 2007 – 2013 г. – актуализация за програмен период 2014 – 2020 г.

  Пълният текст на документа може да се намери ТУК.