Категории
Природа

Обществени обсъждания

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000138 „Каменица“, разположена в землищата на с. Могила, с. Каспичан, с. Златна нива, гр. Плиска, гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, с. Каменяк, с. Тимарево, с. Сливак, с. Добри Войниково, община Хитрино, област Шумен, с. Царев брод, с. Коньовец и с. Велино, община Шумен, област Шумен;

- защитена зона BG0000216 „Емен“, разположена в землищата на с. Вишовград, с. Михалци, с. Мусина, община Павликени и с. Емен, община Велико Търново, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000231 „Беленска гора“, разположена в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци, с Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново, с. Бистренци, гр. Бяла, с. Дряновец и с. Полско Косово, община Бяла, област Русе;

- защитена зона BG0000232  „Батин“, разположена в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община Борово, област Русе;

- защитена зона BG0000620 „Поморие“, разположена в землищата на гр. Ахелой и гр. Поморие, община Поморие, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Бургас, Шумен, Велико Търново, Русе.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000138 „Каменица“

BG0000216 „Емен“

BG0000231 „Беленска гора“

BG0000232 „Батин“

BG0000620 „Поморие“

Публикувано на дата: 08.05.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000199 „Цибър“, разположена в землищата на с. Горни Цибър, с. Долни Цибър, с. Златия, община Вълчедръм  и с. Станево, община  Лом, област Монтана;

- защитена зона BG0000334 „Остров“, разположена в землищата на с. Галово, с. Селановци, с. Остров, гр. Оряхово и с. Лесковец, община Оряхово, област Враца;

- защитена зона BG0000529 „Мартен - Ряхово“, разположена в землищата на с. Сандрово, гр. Мартен, община Русе, област Русе, гр. Сливо поле и с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе;

- защитена зона BG0000532 „Остров Близнаци“, разположена в землищата на с. Ботево, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин и с. Арчар, община Димово, област Видин;

- защитена зона BG0000631 „Ново село“, разположена в землищата на с. Флорентин, с. Ново село, с. Ясен, община Ново село, област Видин и с. Връв, община Брегово, област Видин.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Монтана, Враца и Русе.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

 

BG0000199 „Цибър“

BG0000334 „Остров“

BG0000529 „Мартен - Ряхово“

BG0000532 „Остров Близнаци“

BG0000631 „Ново село“

 

Публикувано на дата: 30.04.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000314 „Ребро“, разположена в землищата на с. Кривонос и с. Ребро, община Брезник, област Перник;

- защитена зона BG0000507 „Делейна“, разположена в землищата на с. Градец, с. Динковица, с. Плакудер, община Видин, област Видин, с. Калина, с. Тияновци, с. Делейна, с. Ракитница, гр. Брегово и с. Гъмзово, община Брегово, област Видин;

- защитена зона BG0001001 „Ропотамо”, разположена в землищата на с. Веселие, с. Ново Паничарево, гр. Приморско, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас;

- защитена зона BG0001004 „Емине - Иракли“, разположена в землищата на с. Емона, гр. Свети Влас, с. Баня, гр. Несебър и гр. Обзор, община Несебър, област Бургас;

- защитена зона BG0001007 „Странджа”, разположена в землищата на с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово, с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, гр. Малко Търново, с. Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, гр. Царево, с. Резово, с. Синеморец и гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Монтана, Бургас и Перник.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000314 „Ребро“

BG0000507 „Делейна“

BG0001001 „Ропотамо”

BG0001004 „Емине - Иракли“

BG0001007 „Странджа”

 

Публикувано на дата: 24.04.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000203 „Тулово“, разположена в землището на с. Тулово, община Мъглиж, област Стара Загора;

- защитена зона BG0000206 „Съдиево“, разположена в землищата на с. Ценино и с. Кортен, община Нова Загора, област Сливен;

- защитена зона BG0000500 „Войница“, разположена в землищата на с. Чичил, гр. Кула, с. Полетковци, с. Коста Перчево, с. Цар-Петрово, община Кула, с. Буковец, с. Войница, община Видин, с. Милчина лъка, с. Медешевци, с. Бранковци, гр. Грамада, община Грамада, област Видин;

- защитена зона BG0000516 „Черната могила“, разположена в землището на с. Драгомирово, община Свищов, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000554 „Гора Желю Войвода“, разположена в землището на с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Монтана, Стара Загора и Велико Търново.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

 

BG0000203 „Тулово“

BG0000206 „Съдиево“

BG0000500 „Войница“

BG0000516 „Черната могила“

BG0000554 „Гора Желю Войвода“

 

Публикувано на дата: 16.04.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на шест броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова“,  разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово,  с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, с. Куманово, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добричка, област Добрич;

- защитена зона BG0000116 „Камчия“, разположена в землищата на с. Близнаци, с. Дъбравино, с. Круша, с. Китка, с. Равна гора, с. Садово, община Аврен, област Варна, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна;

- защитена зона BG0000180 „Боблата“, разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Шуменци и с. Старо село, община Тутракан, област Силистра;

- защитена зона BG0000194 „Река Чая“, разположена в землищата на гр. Асеновград, р-н Долни воден, р-н Горни воден, община Асеновград, област Пловдив, с. Ягодово, с. Крумово, община Родопи, област Пловдив и с. Катуница, община Садово, област Пловдив;

- защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец“, разположена в землищата на гр. Шабла, с. Езерец и с. Крапец, община Шабла, област Добрич;

- защитена зона BG0000622Варненско-Белославски комплекс“, разположена в землищата на с. Разделна, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Русе, Пловдив и Варна.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000102 „Долината на река Батова“

BG0000116 „Камчия

BG0000180 „Боблата“

 BG0000194 „Река Чая“

BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец“

BG0000622Варненско-Белославски комплекс

 

Публикувано на 09.04.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на четири броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000205 „Стралджа“, разположена в землищата на с. Венец, с. Деветинци, община Карнобат, област Бургас, гр. Стралджа и с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000623 „Таушан тепе“, разположена в землището на с. Невша, община Ветрино, област Варна;

- защитена зона BG0000626 „Круше“, разположена землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград;

- защитена зона BG0001033 „Брестовица“, разположена в землищата на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, с. Храбрино, с. Извор, с. Брестовица, с. Първенец и с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Благоевград, Бургас, Стара Загора, Пловдив и Варна.

 

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000205 „Стралджа“

BG0000623 „Таушан тепе“

BG0000626 „Круше"

BG0001033 „Брестовица"

 

Публикувано на дата: 27.03.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповед за обявяване на десет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000119 „Трите братя”, разположена в землищата на гр. Айтос и с. Лясково, община Айтос, област Бургас;

- защитена зона BG0000134 „Чокльово блато”, разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил;

- защитена зона BG0000255 „Градинска гора”, разположена в землищата на с. Градина, община Първомай, област Пловдив и с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

- защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци”, разположена в землищата на с. Шишманци, с. Болярино и гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив;

- защитена зона BG0000295 „Долни Коритен”, разположена в землищата на с. Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил, с. Брест и с. Долни Коритен, община Трекляно, област Кюстендил;

- защитена зона BG0000534 „Остров Чайка”, разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра;

- защитена зона BG0000553 „Гора Тополчане”, разположена в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000567 „Гора Блатец”, разположена в землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен;

- защитена зона BG0000593 „Билерниците”, разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана;

- защитена зона BG0000625 „Изворо”, разположена в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Благоевград, Перник, Бургас, Монтана, Враца, Стара Загора, Пловдив и Русе.

 

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000119 „Трите братя”

BG0000134 „Чокльово блато”

BG0000255 „Градинска гора”

BG0000291 „Гора Шишманци”

BG0000295 „Долни Коритен”

BG0000534 „Остров Чайка”

BG0000553 „Гора Тополчане”

BG0000567 „Гора Блатец”

BG0000593 „Билерниците”

BG0000625 „Изворо”

 

Публикувано на 20.03.2020 г.

 

Обществени обсъждания на проекти на заповед за изменение и допълнение на режимите на защитени зони BG0000156 „Шабленски езерен комплекс” и BG0002050 „Дуранкулашко езеро“ за опазване на дивите птици

Министерството на околната среда и водите съобщава, че:

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-259/16.03.2010 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 28 от 2010 г.) за обявяване на защитена зона BG0000156 „Шабленски езерен комплекс” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Шабла,  с. Езерец и  с. Крапец, община Шабла, област Добрич.

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-258/16.03.2010г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 28 от 2010г.) за обявяване на защитена зона BG0002050 „Дуранкулашко езеро” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с. Крапец, с.Смин и с.Стаевци, община Шабла, област Добрич.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение и в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000156 „Шабленски езерен комплекс“

BG0002050 „Дуранкулашко езер"

 

Дата на публикуване: 26.02.2020 г.

 


  

Обществени обсъждания на проекти на 2 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони:

 - Защитена зона BG0002129 „Рила буфер”, определена за опазване на дивите птици, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, с. Бачево, с. Добърско, с. Годлево, с. Горно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с. Градево, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с. Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с. Бистрица, с. Джерман, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, ман. Рилски манастир, с. Смочево, с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с. Сапарево, с. Овчарци, с. Ресилово, гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр. Белово, с. Габровица, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, с. Пашови, община Велинград, област Пазарджик, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил и гр. Самоков, община Самоков, Софийска област;

- Защитена зона BG0000636 „Ниска Рила”, определена за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, разположена в землищата на с. Бистрица, община Благоевград, област Благоевград, гр. Белица, община Белица, област Благоевград, с. Бачево, с. Добърско, с. Годлево, с. Горно Драглище, гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград, с. Градево, с. Долно Осеново, община Симитли, област Благоевград, гр. Якоруда, община Якоруда, област Благоевград, с. Бадино, община Бобошево, област Кюстендил, с. Самораново, община Дупница, област Кюстендил, с. Смочево, с. Падала, с. Пастра, гр. Рила, община Рила, област Кюстендил, с. Сапарево, с. Ресилово, община Сапарева баня, област Кюстендил, гр. Белово, с. Габровица, с. Момина клисура, с. Сестримо, община Белово, област Пазарджик, гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, с. Костенец, община Костенец, Софийска област, с. Белчин, с. Рельово, с. Бели Искър, с. Говедарци, с. Доспей, с. Клисура, с. Маджаре, с. Мала църква, с. Радуил и гр. Самоков, община Самоков, Софийска област.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Благоевград, Перник, София и Пазарджик.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000636 „Ниска Рила

BG0002129 „Рила буфер

 

Публикувано на 29.01.2020 г.


 

Протокол от обществено обсъждане за промяна в границата и площта на Природен парк „Персина“, гр. Свищов (19.09.2019г.)

 

Протокол от обществено обсъждане за промяна в границата и площта на Природен парк „Персина“, гр. Белене (12.09.2019г.)

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ГРАНИЦАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“, ЗАСЯГАЩИ ЗЕМЛИЩЕТО НА ГРАД СВИЩОВ, ОБЩИНА СВИЩОВ, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедури по реда на чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за промяна в границата на Природен парк (ПП) „Персина“, както следва:

  1. за увеличаване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Изпълнителна агенция по горите посредством включване на Остров Предела, представляващ имот с идентификатор 65766.500.1 съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) за землището на град Свищов, община Свищов, област Велико Търново, притежаващ консервационна значимост, обуславяща се от наличието на заливаеми гори, съставени основно от върби и тополи и представляващ важно място за почивка и ловуване на морски орел и други защитени видове птици.
  2. за намаляване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Министерство на енергетиката посредством изключване на поземлен имот с идентификатор 65766.419.1 съгласно КККР за землището на гр. Свищов, община Свищов, област Велико Търново, представляващ площадка на АЕЦ „Белене“, поради обстоятелството, че същият не притежава консервационна значимост, изразяваща се в наличие на ценни растителни и животински видове и природни местообитания.

Съгласно разпоредбата на чл.37 от Закона за защитените територии МОСВ и РИОСВ – Велико Търново организират обществено обсъждане на предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“ на 19.09.2019 г. от 13:00 ч. в заседателната зала на Общинския съвет в сградата на Общинска администрация Свищов (с адрес ул. „Цанко Церковски“ №2, гр.Свищов).

Документацията по предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“, включваща обосновка, картен материал, проект на заповед за промяна в площта на природния парк, както и друга придружаваща информация, е налична в РИОСВ – Велико Търново и в община Свищов, както и на интернет страницата на РИОСВ – Велико Търново: https:// www.riosvt.org.

Документация - 

1. Обосновка

2. Проект на заповед

3. Картен материал

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите и Директора на РИОСВ – Велико Търново мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

 

Публикувано на 16.08.2019 г.

 


 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА В ГРАНИЦАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „ПЕРСИНА“, ЗАСЯГАЩА ЗЕМЛИЩАТА НА ГРАД БЕЛЕНЕ, ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И СЕЛО ЛОЗИЦА, ОБЩИНА НИКОПОЛ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедури по реда на чл. 36, ал. 2 и чл. 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за промяна в границата на Природен парк (ПП) “Персина“, както следва:
1. за намаляване на площта на Природен парк „Персина“ по предложение на община Белене, посредством изключването на имоти, включени в регулацията на град Белене с Общ устройствен план, одобрен с Решение № 77 от 25 юли 2012г. на Общинския съвет на град Белене, (обн. ДВ, бр.65/24.08.2012г.), които територии понастоящем не притежават консервационна значимост;
2. за увеличаване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Изпълнителна агенция по горите посредством включване на допълнителни територии, разположени в близост до границата на ПП, оводняващи се периодично и с развитие на водолюбива растителност. Предложени за включване са цели масиви с номера и поземлени имоти с идентификатори, както следва: масив 160, 44152.188.2, 44152.188.3, 44152.188.4, 44152.188.6, 44152.188.7, 44152.188.8, 44152.188.9, 44152.188.10, 44152.188.13, 44152.188.14, 44152.188.15, 44152.188.16, 44152.188.17, 44152.188.18, 44152.188.19, 44152.188.20, 44152.188.21, 44152.188.22, 44152.188.332, 44152.188.385, 44152.189.6, 44152.189.12, 44152.189.15, 44152.189.16, 44152.189.17, 44152.189.18, 44152.189.19, 44152.189.20, 44152.189.21, 44152.189.22, 44152.189.23, 44152.189.24, 44152.189.25, 44152.189.26, 44152.189.27, 44152.189.28, 44152.189.29, 44152.189.417 и масив 192 в землището на село Лозица, община Никопол, област Плевен.
3. за намаляване на площта на ПП „Персина“ по предложение на Министерство на енергетиката посредством изключване на поземлен имот с идентификатор 03366.604.1 съгласно Кадастрална карта и кадастралните регистри за землището на град Белене, община Белене, област Плeвен, представляващ площадка на АЕЦ „Белене“, поради обстоятелството, че същият не притежава консервационна значимост, изразяваща се в наличие на ценни растителни и животински видове и природни местообитания.

Съгласно разпоредбата на чл.37 от Закона за защитените територии МОСВ и РИОСВ-Плевен организират обществено обсъждане на предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“ на 12.09.2019 г. (четвъртък) от 10:30 ч. в зала № 26 на Общинска Администрация Белене, гр.Белене.
Документацията по предложенията за промяна в площта на ПП „Персина“, включваща обосновка, картен материал, проект на заповед за промяна в площта на природния парк, както и друга придружаваща информация е налична в РИОСВ-Плевен, в Община Белене (по отношение на процедурата за намаляване площта на природния парк), в Община Никопол и Кметство с. Лозица (по отношение на процедурата за увеличаване площта на природния парк), както и на интернет страницата на РИОСВ - Плевен: https:// www.riew-pleven.eu.

Документация -

1. Обосновка

2. Проект на заповед

3. Картен материал

4. Списък на масиви и поземлени имоти

 

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите и на Директора на РИОСВ – Плевен мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

 

Публикувано на 08.08.2019 г.

 


   

Обществени обсъждания на проекти на 2 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове”, разположена в землищата на гр. Девня, с. Падина, с. Кипра, община Девня, област Варна, с. Чернево, община Суворово, област Варна.

- защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа”, разположена в землищата на с. Гурково, с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение и в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

В едномесечен срок, считан от датата на публикуване на обявлението, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

BG0000635 „Девненски хълмове”

BG0000130 „Крайморска Добруджа”

 

Дата на публикуване: 31.10.2018 г.

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛОЩТА НА РЕЗЕРВАТ „КАЛИАКРА“ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПЛОЩТА НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СТЕПИТЕ“, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛО БЪЛГАРЕВО И СЕЛО СВЕТИ НИКОЛА, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на чл. 36, ал. 2 и 41, т. 2 и т. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за увеличаване на площта на резерват „Калиакра“, находящ се в землищата на село Българево и село Свети Никола, община Каварна, област Добрич посредством включване на имоти с номера: 07257.46.29, 07257.46.399, 07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, 07257.46.605, 07257.46.606, 07257.46.609, съгласно Кадастрална карта и кадастралните регистри (КККР) на землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, поради обстоятелството, че представляват ценни екосистеми с характерна степна растителност и животински свят, които следва да бъдат опазени в тяхната цялост.

Паралелно с процедурата за увеличаване на площта на резервата ще бъде проведена и процедура за намаляване на площта на Защитена местност (ЗМ) „Степите“ (бивша буферна зона на резерват „Калиакра“) посредством изключване на имоти с номера 07257.46.29, 07257.46.399,  07257.46.407, 07257.46.600, 07257.46.602, съгласно КККР на землището на с. Българево, община Каварна, област Добрич, поради обстоятелството, че същите ще бъдат включени в границата на резерват „Калиакра“ и с цел запазване на интегритета на екосистемата, включваща ценни степни съобщества и видове.

Съгласно разпоредбата на чл. 37 от Закона за защитените територии МОСВ организира обществено обсъждане на предложението на община Каварна за увеличаване на площта на резерват „Калиакра“ и паралелно провежданата процедура за намаляване на площта на защитена местност „Степите“ на 28 септември 2018 г. от 10,30 ч. в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

 

Документацията по предложението може да изтеглите от тук. Същата е на разположение и в РИОСВ-Варна.

 

В едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

Публикувано на 27.08.2018 г.

 


 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНE НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ПЛОЩТА НА РЕЗЕРВАТ „КАЛИАКРА“ И УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПЛОЩТА НА ЗАЩИТЕНА МЕСТНОСТ „СТЕПИТЕ“, В ЗЕМЛИЩАТА НА СЕЛО БЪЛГАРЕВО И СЕЛО СВЕТИ НИКОЛА, ОБЩИНА КАВАРНА, ОБЛАСТ ДОБРИЧ

 

Министерството на околната среда и водите (МОСВ) стартира процедура по реда на чл. 36, ал. 2 и 41, т. 3 и т. 2 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) за намаляване на площта на резерват „Калиакра“, в землищата на село Българево и село Свети Никола, община Каварна, област Добрич посредством изключване на имоти с номера: 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, 07257.33.580 съгласно Кадастрална карта за землището на село Българево, община Каварна, област Добрич, представляващи: морски плаж „Болата“, път, територията между пътя и плаж „Болата“, брегоукрепителните съоръжения – диги и буни и паркинг.

Паралелно с процедурата за намаляване площта на резервата ще бъде проведена и процедура за увеличаване на площта на Защитена местност (ЗМ) „Степите“ (бивша буферна зона на резерват „Калиакра“) посредством включване в ЗМ на изключените от резерват „Калиакра“ имоти с номера 07257.45.506, 07257.45.507, 07257.45.508, 07257.45.510, 07257.45.518, 07257.45.519, съгласно Кадастрална карта за землището на село Българево, община Каварна, област Добрич.

Съгласно разпоредбата на чл.37 от Закона за защитените територии МОСВ организира обществено обсъждане на предложението на община Каварна за намаляване на площта на резерват „Калиакра“ и паралелно провежданата процедура за увеличаване на площта на защитена местност „Степите“ на 12 април 2018 г. от 10,30 ч. в конферентната зала на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

Документацията по предложението може да изтеглите от тук. Същата е на разположение и в РИОСВ-Варна.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно проекта на заповед.

Публикувано на 12.03.2018 г.

 


 

Съобщение:

Във връзка с проведеното обществено обсъждане на проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”, приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”, уведомяваме всички заинтересовани, че с Решение № 821 от 29 декември 2017 година Министерският съвет на Република България реши:

В плана за управление на Национален парк „Пирин”, в Част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите” се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т. 1:

а) в подточка 1 накрая се поставя запетая и се добавя „освен допустимите в съответните зони”;

б) подточка 6 се изменя така:

„6) Изкуствено осветление на територии извън Зоната за туризъм и Зоната на сгради и съоръжения;”.

  1. В т. 14 се създава подточка 10:

„10) Водохващане.”

  1. В т. 16 се създават подточки 11 и 12:

„11) Дейности по изграждане на писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.

12) Изкуствено осветление за целите на обслужване на обекти по

т. 11.”

  1. В т. 17 се създава подточка 11:

„11) Дейности по разширение на писти и строителство на въжени линии в рамките на границата на зона III – Зона за туризъм, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.”

  1. В таблица 32 „Разрешени дейности на територията на парка по зони”, на ред 9 „Строителство, ремонт и реконструкция, в т. V.9, в колона 3

„IIа Зона за опазване на горските екосистеми и отдих” и в колона 5 „III Зона за туризъм”, „тиретата” се заменят с числото „3”.

  1. В т. 76 накрая се поставя запетая и се добавя „и зона III - Зона за туризъм”.
  2. В т. 77 подточка 13 се изменя така:

„13) Дейности по изграждане и разширение на ски писти и строителство на въжени линии и съпътстващата ги техническа инфраструктура в рамките на зона III - Зона за туризъм, и в затворената от външните й граници зона IV - Зона на сгради и съоръжения, съгласно одобрени устройствен план или изменение на такъв план и инвестиционни проекти/намерения въз основа на влезли в сила крайни актове за одобряване/съгласуване по процедурите за екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или по процедурата за оценка за съвместимост по Закона за биологичното разнообразие.”

 

Публикувано на 04.01.2017 г.

 


 Проект на Решение на Министерски съвет за приемане на Проект на промяна на плана за управление на Национален парк “Пирин”, приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) в част 3. „Норми, режими, условия и препоръки за осъществяване на дейностите”

Промяната на Плана за управление се приема от Министерски съвет на основание чл. 63, във връзка с чл. 60, ал. 1 от Закона за защитените територии. Очакваме писмени становища от заинтересованите лица на следните електронни адреси: m.kalugerov@moew.government.bg, s.todorova@moew.government.bg и valeriaangelova@moew.government.bg.

Крайна дата за получаване на становища по проекта - 22.12.2017 г.

План за управление на НП "Пирин", приет с Решение № 646 на МС, (ДВ бр. 73 от 2004 г.) може да се види на: http://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/filebase/Nature/Protected_areas/PU_NP-Pirin_2004-2013.pdf

Проектът на доклада на министъра на околната среда и водите може да се види ТУК.

Проектът на Решение на Министерския съвет може да се види ТУК.


 

Обществени обсъждания на проекти на заповед за обявяване на защитена зона BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за местообитанията и заповеди за изменение и допълнение на режимите на защитени зони BG0002051 „Калиакра”, BG0002097 „Белите скали“и BG0002115 „Било“ за опазване на дивите птици

Министерството на околната среда и водите съобщава, че:

- съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие е изготвен проект на заповед за обявяване на защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра”. Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, община Шабла, област Добрич, с. Камен бряг, с. Свети Никола, с. Българево, гр. Каварна, с. Божурец, с. Топола, община Каварна, област Добрич и гр. Балчик, община Балчик, област Добрич;

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-559/21.08.2009 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2009 г.) на министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона BG0002051 „Калиакра” за опазване на дивите птици, изменена със заповед № РД-97/06.07.2014 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 15 от 2014 г.), Защитената зона е разположена в землищата на с. Тюленово, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с. Хаджи Димитър, с. Раковски, с. Българево, гр. Каварна, с. Камен бряг и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич;

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-353/03.05.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 37 от 2012 г.) за обявяване на защитена зона BG0002097 „Белите скали” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на гр. Балчик, община Балчик, област Добрич, с. Топола, с. Божурец и гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

- съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД-330/28.04.2014г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 41 от 2014г.) за обявяване на защитена зона BG0002115 „Било” за опазване на дивите птици. Защитената зона е разположена в землищата на с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич, с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Било, с. Белгун, с. Септемврийци и с. Нейково, община Каварна, област Добрич.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение и в Регионалната инспекция по околната среда и водите - Варна (ул. "Ян Палах", № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

BG0000573 „Комплекс Калиакра“

BG0002051 „Калиакра”

BG0002097 „Белите скали“

BG0002115 „Било“

 

Дата на публикуване: 01.11.2017 г.

 

ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ на проект на Интегриран план за управление на защитени зони BG0002051 „Калиакра”, BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“

На основание чл. 13, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони (ДВ, бр.93/2009 г.) ИБЕИ-БАН Ви уведомява за организирана среща за обществено обсъждане на Интегрирания план за управление на защитени зони BG0002051 „Калиакра”, BG0000573 „Комплекс Калиакра“ и BG0002097 „Белите скали“, изготвен с финансиране от ПУДООС.

Срещите за общественото обсъждане ще се проведат на 04 август 2017 г. от 10.00 ч. в сградата на община Каварна и на същата дата от 15.00 ч. в сградите на общини Балчик и Шабла.

Интегрираният план за управление на трите защитени зони е достъпен тук, както и на интернет страницата на ИБЕИ-БАН, www.iber.bas.bg. Писмени становища могат да се изпращат на адрес ИБЕИ-БАН, ул. „Майор Юрий Гагарин“ № 2 и на електронна поща iber@iber.bas.bg  или на срещата за обществено обсъждане.

Обществени обсъждания на проект на  заповед за изменение и допълнение  по реда на чл.16 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал. 4, във връзка с чл. 16, ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното разнообразие, e изготвен проект на заповед за изменение и допълнение на заповед № РД -  129/10.02.2012 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 22/16.03.2012 г.) за обявяване на защитена зона BG0002082 “Батова” за опазване на дивите птици, изменена със Заповед № РД-81/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 10/05.02.2013 г.), разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долнище, с. Изворско, с. Кичево, с. Климентово, с. Куманово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Осеново, с. Яребична, община Аксаково, област Варна, гр. Варна, с. Каменар, р – н „Владислав Варненчик“, община Варна, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добрич – селска, област Добрич.

Пълният текст на проекта на заповед е публикуван на Интернет страницата на министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна (гр.Варна, ул.  "Ян Палах", № 4).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

BG0002082 „Батова”

Дата на публикуване 26.04.2016г.

Обществени обсъждания на проекти на 2 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитeна зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър”, разположена в землищата на с. Александрово, гр. Каблешково, с. Медово, с. Ахелой, община Поморие, гр. Несебър, с. Тънково, община Несебър, област Бургас;

- защитена зона BG0000610 „Река Янтра”, разположена в землищата на с. Мичковци, гр. Габрово, с. Гръблевци, община Габрово, с. Янтра, с. Скалско, с. Славейково, с. Гостилица, с. Чуково, с. Каломен, община Дряново, област Габрово, с. Пушево, с. Шемшево, гр. Велико Търново, с. Ветринци, с. Леденик, с. Самоводене, община Велико Търново, гр. Лясковец, с. Козаревец, община Лясковец, с. Върбица, гр. Горна Оряховица, с. Горски долен Тръмбеш, гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Крушето, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, община Горна Оряховица, с. Бряговица, община Стражица, с. Каранци, с. Куцина, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец, гр. Полски Тръмбеш, с. Раданово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Белцов, с. Беляново, с. Джулюница, с. Долна Студена, с. Кривина, с. Новград, с. Ценово, община Ценово, с. Брестовица, община Борово, с. Ботров, гр. Бяла, с. Полско Косово, с. Стърмен, община Бяла, област Русе.

Защитена зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър” е приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.) и е включена за първи път в Списъка на зоните от значение за Общността в Черноморския биогеографски район с Решение на Европейската Комисия от 12 декември 2008 година (нотифицирано под номер C (2008) 7974).

Защитена зона BG0000610 „Река Янтра”е приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007 г. (ДВ, бр. 21 от 2007 г.) и е включена за първи път в Списъка на зоните от значение за Общността в Континенталния биогеографски район с Решение на Европейската Комисия от 12 декември 2008 година (нотифицирано под номер C (2008) 8039).

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg/?show=top&cid=146 и е на разположение в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- за защитена зона BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър” - РИОСВ - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” №  67, ет. 3);

- за защитена зона BG0000610 „Река Янтра” - Велико Търново (гр. Велико Търново 5002, ул. „Никола Габровски“ № 68) и РИОСВ - Русе (гр. Русе 7000, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок, считан от датата на публикуване на обявлението, заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

BG0000574 „Ахелой - Равда - Несебър”

BG0000610 „Река Янтра”

Дата на публикуване 23.02.2016г.

Обществени обсъждания на проекти на 5 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на пет защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитeна зона BG0000205 „Стралджа”, разположена в землищата на с. Венец, с. Деветинци община Карнобат, област Бургас, гр. Стралджа, с. Атолово, община Стралджа, област Ямбол;

- защитена зона BG0000295 „Долни Коритен”, разположена в землищата на с. Долни Коритен, с. Брест, община Трекляно, област Кюстендил, с. Горно Уйно, община Кюстендил, област Кюстендил;

- защитена зона BG0000516 „Черната могила”, разположена в землището на с. Драгомирово, община Свищов, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000534 „Остров Чайка”, разположена в землищата на с. Айдемир и с. Ветрен, община Силистра, област Силистра;

- защитена зона BG0000626 „Круше”, разположена в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- за защитена зона BG0000205 „Стралджа” - РИОСВ - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” №  67, ет. 3) и РИОСВ - Стара Загора  (гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143);

- за защитена зона BG0000295 „Долни Коритен” - РИОСВ - Перник (гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 15, ет. 1);

- за защитена зона BG0000516 „Черната могила” - РИОСВ Велико Търново (гр. Велико Търново, ул. “Никола Габровски” № 68);

- за защитена зона BG0000534 „Остров Чайка”- РИОСВ - Русе (гр. Русе, бул. „Придунавски ” № 20, п.к. 26);

- за защитена зона BG0000626 „Круше” - Благоевград (гр. Благоевград, ул. „Свобода” № 1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 30.04.2015г.

Обществени обсъждания на проекти на 4 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на четири защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитeна зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец”, разположена в землищата на гр. Шабла, с. Езерец и с. Крапец, община Шабла, област Добрич;

- защитена зона BG0001001 „Ропотамо”, разположена в землищата на с. Веселие, с. Ново Паничарево, гр. Приморско, с. Ясна поляна, община Приморско, област Бургас, с. Крушевец, гр. Созопол, община Созопол, област Бургас;

- защитена зона BG0001004 „Емине - Иракли”, разположена в землищата на гр. Свети Влас, гр. Несебър, гр. Обзор, с. Емона и с. Баня, община Несебър, област Бургас;

- защитена зона BG0001007 „Странджа”, разположена в землищата на с. Близнак, с. Бръшлян, с. Бяла вода, с. Визица, с. Граматиково, с. Евренозово, с. Заберново, с. Звездец, с. Калово, гр. Малко Търново, с. Младежко, с. Сливарово, с. Стоилово, община Малко Търново, област Бургас, с. Бродилово, с. Българи, с. Варвара, с. Велика, с. Изгрев, с. Кондолово, с. Кости, гр. Царево, с. Резово, с. Синеморец и гр. Ахтопол, община Царево, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- за защитена зона BG0000621 „Езеро Шабла - Езерец” - РИОСВ - Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4);

- за защитени зони BG0001001 „Ропотамо”, BG0001004 „Емине - Иракли” и BG0001007 „Странджа” - РИОСВ - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 24.04.2015г.

Обществени обсъждания на проекти на 7 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на седем защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- Защитена зона BG0000116 „Камчия”, разположена в землищата на с. Близнаци, с. Дъбравино, с. Круша, с. Китка, с. Равна гора, с. Садово, община Аврен, област Варна, с. Венелин, с. Горен чифлик, с. Гроздьово, гр. Долни чифлик, с. Ново Оряхово, с. Нова Шипка, с. Пчелник, с. Старо Оряхово, с. Шкорпиловци, община Долни чифлик, област Варна;

- Защитена зона BG0000119 „Трите братя”, разположена в землищата на гр. Айтос, с. Лясково, община Айтос, област Бургас;

- Защитена зона BG0000180 „Боблата”, разположена в землищата на гр. Тутракан, с. Шуменци, с. Старо село, община Тутракан, област Силистра;

- Защитена зона BG0000194 „Река Чая”, разположена в землищата на гр. Асеновград, р-н Долни воден, р-н Горни воден, община Асеновград, област Пловдив, с. Ягодово, с. Крумово, община Родопи, област Пловдив, с. Катуница, община Садово, област Пловдив;

- Защитена BG0000525 „Тимок”, разположена в землищата на с. Балей, гр. Брегово, с. Връв, с. Куделин, община Брегово, област Видин, с. Ново село, община Ново село, област Видин;

- Защитена зона BG0000625 „Изворо”, разположена в землището на гр. Разлог, община Разлог, област Благоевград;

- Защитена зона BG00001033 „Брестовица”, разположена в землищата на гр. Перущица, община Перущица, област Пловдив, с. Храбрино, с. Извор, с. Брестовица, с. Първенец, с. Марково, община Родопи, област Пловдив.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- Защитена зона BG0000116 „Камчия” - РИОСВ - Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4);

- Защитeна зона BG0000119 „Трите братя” - РИОСВ - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3);

- Защитена зона BG0000180 „Боблата” – РИОСВ - Русе (гр. Русе 7000, ул. „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26);

- Защитени зони BG0000194 „Река Чая” и BG00001033 „Брестовица” – РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122);

- Защитена зона BG0000525 „Тимок” – РИОСВ - Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3);

- Защитена зона BG0000625 „Изворо” - РИОСВ - Благоевград (гр. Благоевград, ул. "Свобода" №1).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 23.12.2014г.

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на две защитени зони по реда на чл.16 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.16, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за изменение и допълнение на заповеди за обявяване на две защитени зони:

- Защитена зона BG0000270 „Атанасовско езеро”, разположена в землищата на гр. Бургас, кв. Сарафово, с. Банево, с. Изворище, с. Ветрен и с. Рудник, община Бургас, област Бургас;

- Защитена зона BG0000271 „Мандра-Пода”, разположена в землищата на с. Димчево, кв. Крайморие, кв. Меден рудник, с. Твърдица, община Бургас, област Бургас, с. Константиново, с. Черни връх, община Камено, област Бургас, с. Зидарово, с. Извор, с. Присад, община Созопол, област Бургас и с. Дебелт, община Средец, област Бургас;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите  - Бургас (гр. Бургас, ж.к. "Лазур", ул. “Перущица” № 67, ет.3).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 23.12.2014г.

Обществени обсъждания на проекти на 5 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на пет защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- Защитена зона BG0000102 „Долината на река Батова”, разположена в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Долище, с. Изворско, с. Климентово, с. Любен Каравелово, с. Новаково, с. Орешак, с. Яребична, община Аксаково, област Варна, с. Кранево, с. Ляхово, с. Оброчище, с. Рогачево, с. Храброво, с. Църква, община Балчик, област Добрич, с. Батово, с. Дебрене, с. Одърци, с. Прилеп, с. Соколник, с. Стожер, община Добричка, област Добрич;

- Защитена зона BG0000130 „Крайморска Добруджа”, разположена в землищата на с. Гурково, с. Дропла, с. Кремена, с. Тригорци, община Балчик, област Добрич, с. Видно, с. Вранино, с. Иречек, с. Камен бряг, с. Крупен, с. Нейково, с. Поручик Чунчево, с. Септемврийци, с. Челопечене, община Каварна, област Добрич, гр. Шабла, с. Божаново, с. Ваклино, с. Горун, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Александър Стамболийски, с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Малина, с. Петлешково, с. Преселенци, с. Рогозина, с. Сираково, с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино, община Генерал Тошево, област Добрич;

- Защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци”, разположена в землищата на с. Шишманци, с. Болярино, гр. Раковски, община Раковски, област Пловдив;

- Защитена зона BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс”, разположена в землищата на с. Разделна, гр. Белослав, община Белослав, област Варна, гр. Девня, община Девня, област Варна;

- Защитена зона BG0000623 „Таушан тепе”, разположена в землището на с. Невша, община Ветрино, област Варна.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им в Shape формат, проекционна координатна система WGS 84 UTM зона 35 N, и във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz), може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- Защитени зони BG0000102 „Долината на река Батова”, BG0000130 „Крайморска Добруджа”, BG0000622 „Варненско-Белославски комплекс” и BG0000623 „Таушан тепе” - РИОСВ – Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4);

- Защитена зона BG0000291 „Гора Шишманци” - РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 17.12.2014г.

Обществени обсъждания на проекти на 8 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на осем защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- Защитена зона BG0000134 „Чокльово блато”, разположена в землищата на с. Байкалско, община Радомир, област Перник и с. Буново, община Кюстендил, област Кюстендил;

- Защитена зона BG0000255 „Градинсkа гора”, разположена в землищата на с. Градина, община Първомай, област Пловдив и с. Мирово, община Братя Даскалови, област Стара Загора;

- Защитена зона BG0000552 „Остров Кутово”, разположена в землището на с. Кутово, община Видин, област Видин;

- Защитена зона BG0000553 „Гора Тополчане”, разположена в землището на с. Тополчане, община Сливен, област Сливен;

- Защитена зона BG0000554 „Гора Желю Войвода”, разположена в землището на с. Желю войвода, община Сливен, област Сливен;

- Защитена зона BG0000567 „Гора Блатец”, разположена в землището на с. Блатец, община Сливен, област Сливен;

- Защитена зона BG0000593 „Билерниците”, разположена в землищата на с. Ботуня, община Криводол, област Враца и с. Стояново, община Вършец, област Монтана;

- Защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове”, разположена в землищата на гр. Девня, с. Падина, с. Кипра, община Девня, област Варна и с. Чернево, община Суворово, област Варна;

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz),  може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са  на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- Защитeна зона BG0000134 „Чокльово блато” - РИОСВ - Перник (гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 15, ет.1);

- Защитена зона BG0000255 „Градинсkа гора” - РИОСВ - Пловдив (гр. Пловдив, бул. “Марица” № 122) и РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143);

- Защитени зони BG0000552 „Остров Кутово” и BG0000593 „Билерниците” - РИОСВ - Монтана (гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3);

- Защитени зони BG0000553 „Гора Тополчане”, BG0000554 „Гора Желю Войвода” и BG0000567 „Гора Блатец” ,  - РИОСВ - Стара Загора (гр. Стара Загора, ул. "Стара планина" № 2, пк. 143);

- Защитена зона BG0000635 „Девненски хълмове” - РИОСВ – Варна (гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4);

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 10.12.2014г.

Обществени обсъждания на проекти на 5 броя заповеди за обявяване на защитени зони по реда на чл.12 от ЗБР

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на пет защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- Защитена зона BG0000269 „Пещера Лястовицата”, разположена в землището на с. Гложене, община Тетевен, област Ловеч;

- Защитена зона BG0000587 „Варкан”, разположена в землището на с. Дружба, община Видин, област Видин;

- Защитена зона BG0000589 „Марина дупка”, разположена в землището на с. Пайдушко, община Търговище, област Търговище;

- Защитена зона BG0000591 „Седларката”, разположена в землището на с. Ракита, община Червен бряг, област Плевен;

- Защитена зона BG0000605 „Божкова дупка”, разположена на гр. Сеново, община Ветово, област Русе.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, карти на зоните, както и границите им във формат, позволяващ визуализация в среда на Google Earth (*.kmz),  може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение и в административната сграда на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както следва:

- Защитени зони BG0000269 „Пещера Лястовицата” и BG0000591 „Седларката”  - РИОСВ - Плевен (5800 гр. Плевен, ул. "Александър Стамболийски" № 1 А);

- Защитeна зона BG0000587 „Варкан” - РИОСВ - Монтана (3400 гр. Монтана, ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3);

- Защитeна зона BG0000589 „Марина дупка” - РИОСВ - Шумен (9700 гр. Шумен, ул. „Съединение.” № 71, ет.3);

- Защитeна зона BG0000605 „Божкова дупка” - РИОСВ - Русе (7000 гр. Русе, „Придунавски булевард” № 20, п.к. 26).

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности.

Дата на публикуване 10.11.2014г.