Категории
Природа

Обществени обсъждания на проекти на заповеди за обявяване на пет броя защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

08 май 2020 | 09:50

 

Министерството на околната среда и водите съобщава, че съгласно разпоредбите на чл.12, ал.1 от Закона за биологичното разнообразие, са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна:

- защитена зона BG0000138 „Каменица“, разположена в землищата на с. Могила, с. Каспичан, с. Златна нива, гр. Плиска, гр. Каспичан, община Каспичан, област Шумен, с. Каменяк, с. Тимарево, с. Сливак, с. Добри Войниково, община Хитрино, област Шумен, с. Царев брод, с. Коньовец и с. Велино, община Шумен, област Шумен;

- защитена зона BG0000216 „Емен“, разположена в землищата на с. Вишовград, с. Михалци, с. Мусина, община Павликени и с. Емен, община Велико Търново, област Велико Търново;

- защитена зона BG0000231 „Беленска гора“, разположена в землищата на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново, с. Каранци, с Орловец, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, с. Виноград, община Стражица, област Велико Търново, с. Бистренци, гр. Бяла, с. Дряновец и с. Полско Косово, община Бяла, област Русе;

- защитена зона BG0000232  „Батин“, разположена в землищата на с. Мечка, община Иваново, област Русе, с. Горно Абланово и с. Батин, община Борово, област Русе;

- защитена зона BG0000620 „Поморие“, разположена в землищата на гр. Ахелой и гр. Поморие, община Поморие, област Бургас.

Пълният текст на всяка една от проектозаповедите, както и придружаващата ги информация, може да изтеглите от посочените по-долу линкове. Същите са на разположение в административните сгради на Регионалните инспекции по околната среда и водите Бургас, Шумен, Велико Търново, Русе.

В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди режими.

Публикувано на дата: 08.05.2020 г.