Категории
Природа

Защитени местности и природни забележителности

ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ

Защитена местност "Пеликаните", утвърден със Заповед № РД-566/13.10.2016 г. на МОСВ, (обн.ДВ бр.87/2016 г.)

Защитена местност „Колокита“, утвърден със Заповед № РД-627/25.09.2013 г. на МОСВ, (обн.ДВ, бр.89/2013 г.);  (Приложения), изменен със Заповед № РД-263/11.05.2018 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.45/2018 г.)

Защитена местност „Пода“ – утвърден със Заповед № РД-919/08.10.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 108/2002 г.)

Защитена местност „Дуранкулашко езеро“ – утвърден със Заповед № РД-1225/11.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 3/2003 г.); (Приложения)

Защитена местност „Шабленско езеро“, утвърден със Заповед № РД-167/26.02.2004 г. на МОСВ (ДВ бр. 31/2004 г.), изменен със Заповед № РД-623/01.11.2016 г. на МОСВ (обн. ДВ, бр.94/2016 г.)

Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, утвърден със Заповед № РД-886/07.12.2007 г. на МОСВ (ДВ, бр. 17/2008 г.)

Защитена местност „Злато поле“ , утвърден със Заповед № РД-703/14.10.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр.97/2008 г.)

Защитена местност „Връшка чука“, утвърден със Заповед № РД-925/17.12.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр.3/2009 г.)

Защитена местност „Кайлъка“ , утвърден със Заповед № РД-206/28.03.2011 г. на МОСВ (ДВ, бр.31/2011 г.)

Защитена местност „Чатъма“, Защитена местност „Батлъбоаз“, Защитена местност „Самодивска поляна“, утвърден със Заповед № РД-157/16.03.2009 г. на МОСВ (ДВ, бр.24/2009 г.)

Защитена местност „Широка поляна“, Защитена местност „Кавал тепе“, Защитена местност „Слънчева поляна“, Защитена местност „Студената чучурка“, утвърден със Заповед № РД-165/19.03.2009 г. на МОСВ (ДВ, бр.24/2009 г.)

Защитена местност „Ломия“, утвърден със Заповед № РД-703/23.10.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.86/2015 г.)

Защитена местност "Дренето", утвърден със Заповед № РД-241/10.04.2023г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ, бр. 36/2023 г.)

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

 

Природна забележителност „Нос Агалина“, утвърден със Заповед №РД-223/06.03.2003 г. на МОСВ (ДВ,бр.31/2011 г.)

Природна забележителност „Хълм на Освободителите" (Бунарджик), утвърден със Заповед № РД-687/20.10.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.91/2017 г.)

Природна забележителност „Данов хълм“, утвърден със Заповед № РД-687/20.10.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.91/2017 г.)

Природна забележителност „Младежки хълм“, утвърден със Заповед № РД-687/20.10.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.91/2017 г.)

Природна забележителност „Пещера Разбитица“, утвърден със Заповед № РД-206/28.03.2011 г. на МОСВ (ДВ, бр.31/2011 г.)

Природна забележителност "Деветашка пещера", утвърден със Заповед № РД-504/13.09.2016 г. на МОСВ (ДВ, бр.79/2016 г.)