Категории
Природа

Защитени местности и природни забележителности

ЗАЩИТЕНИ МЕСТНОСТИ

Защитена местност "Пеликаните", утвърден със Заповед № РД-566/13.10.2016 г. на МОСВ, (обн.ДВ бр.87/2016 г.)

Защитена местност „Колокита“, утвърден със Заповед № РД-627/25.09.2013 г. на МОСВ, (обн.ДВ, бр.89/2013 г.);  (Приложения)

Защитена местност „Пода“ – утвърден със Заповед № РД-919/08.10.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 108/2002 г.)

Защитена местност „Дуранкулашко езеро“ – утвърден със Заповед № РД-1225/11.12.2002 г. на МОСВ (ДВ, бр. 3/2003 г.); (Приложения)

Защитена местност „Шабленско езеро“, утвърден със Заповед № РД-167/26.02.2004 г. на МОСВ (ДВ бр. 31/2004 г.)

Защитена местност „Калимок-Бръшлен“, утвърден със Заповед № РД-886/07.12.2007 г. на МОСВ (ДВ, бр. 17/2008 г.)

Защитена местност „Злато поле“ , утвърден със Заповед № РД-703/14.10.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр.97/2008 г.)

Защитена местност „Връшка чука“, утвърден със Заповед № РД-925/17.12.2008 г. на МОСВ (ДВ, бр.3/2009 г.)

Защитена местност „Кайлъка“ , утвърден със Заповед № РД-206/28.03.2011 г. на МОСВ (ДВ, бр.31/2011 г.)

Защитена местност „Чатъма“

Защитена местност „Батлъбоаз“

Защитена местност „Самодивска поляна“

Защитена местност „Широка поляна“

Защитена местност „Кавал тепе“

Защитена местност „Слънчева поляна“

Защитена местност „Студената чучурка“

Защитена местност „Ломия“, утвърден със Заповед № РД-703/23.10.2015 г. на МОСВ (ДВ, бр.86/2015 г.)

 

ПРИРОДНИ ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНОСТИ

 

Природна забележителност „Нос Агалина“, утвърден със Заповед №РД-223/06.03.2003 г. на МОСВ (ДВ,бр.31/2011 г.)

Природна забележителност „Хълм на Освободителите" (Бунарджик), утвърден със Заповед № РД-687/20.10.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.91/2017 г.)

Природна забележителност „Данов хълм“, утвърден със Заповед № РД-687/20.10.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.91/2017 г.)

Природна забележителност „Младежки хълм“, утвърден със Заповед № РД-687/20.10.2017 г. на МОСВ (ДВ, бр.91/2017 г.)

Природна забележителност „Пещера Разбитица“, утвърден със Заповед № РД-206/28.03.2011 г. на МОСВ (ДВ, бр.31/2011 г.)